Zaměření

Grafický design

Studium Grafického designu se zaměřuje na nejdůležitější aspekty profese designéra. Cílem je připravit studenty co nejlépe pro praxi v oboru, a to ve všech možných polohách, které k němu patří: tvorba značek a jednotných vizuálních stylů, plakátů, obalů, publikací či volnějších výstupů na dané téma, to vše s návazností na výrobu a dokončující zpracování. Obor by ale neměl vychovávat pouze lidské nástroje, které kvalitně plní nejrůznější zadání, nýbrž individua samostatně smýšlející o dané problematice se zájmem o obor v celé jeho šíři. Studenti postupně získávají důležitý přehled v kontextu i vývoji dění v dané oblasti vizuálního umění, typografie, designu, ale také důležitou schopnost argumentovat a obhajovat svoji vlastní práci. Součástí studia je příprava na tvorbu corporate identity, práci s písmem pro layout časopisů, novin, knih, plakátů a jiných mediálních nosičů vizuální komunikace. 

Studenti zvládají práci v grafických programech Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Účastní se seminářů i praktické ateliérové výuky, která má zajistit možnost rozvíjet jednotlivé dovednosti v praxi. Výuku doplňují dílenské workshopy a přednášky na různá témata týkající se oboru. Absolventi oboru získávají schopnost uspět v konkurenci z oblasti tvorby grafického designu, ale  také dovednost prezentovat a obhajovat své myšlenky a zvolené postupy, což je schopnost v oboru grafického designu stejně důležitá jako tvorba samotná.

Uvažujete o studiu? Zanechte nám kontakt, řekneme Vám víc.

Pedagogové


Grafický design

Adam Štěch

Adam Štěch je teoretik, novinář a kurátor, který se dlouhodobě zabývá designem, architekturou, módou a výtvarným uměním. Je absolventem Dějin umění na Karlově univerzitě a je spoluzakladatelem kreativní skupiny OKOLO, se kterou od roku 2009 realizoval desítky publikačních a výstavních projektů v České republice i v zahraničí.

Je autorem řady textů o designu a architektuře, které vychází v domácím i zahraničním tisku. Je stálým redaktorem časopisu Dolce Vita a pravidelně píše pro prestižní světové magazíny a blogy  jako jsou Wallpaper, Modernism, Damn, Cool Hunting, Domus, Architonic, Mark nebo SightUnseen a další.

 

 

Grafický design

Dominik Hrodek

jako marketingový konzultant a Deputy Managing Director agentury Dark Side pomáhá společnostem komunikovat a růst. Podílel se na definování a realizacích netradičních komunikačních strategií značek jako O2, SAS, PHILIPS, ČSOB, Coca-Cola, SPP, RWE, Nestlé nebo IBM. Mezi jeho projekty patří také Česko v datech či charitativní projekt Era pomáhá regionům. Je členem prezidia asociace reklamních agentur AČRA M.K. a současně ředitelem Českého institutu reklamní a marketingové komunikace. V letech 2000 až 2007 přednášel politickou a kulturní historii na FF UK v Praze.  Ze semináře, který zde vedl, vznikla v roce 2006 výstava Pražské kavárny a jejich svět, jejíž byl komisařem. Autorsky se podílel také na stejnojmenné publikaci. Kurátorsky stojí za generační výstavou Globální mýty. 

Grafický design

Evžen Šimera

je současný český vizuální umělec a malíř,  zároveň je ředitelem VOŠ Scholastika, kterou založil v roce 2012 společně s umělcem Ondřejem Brodym. Vystudoval na Akademii výtvarných umění v Praze a získal doktorát na UMPRUM. Vystavoval na významných přehlídkách především v rámci České republiky, je zastoupen ve mnoha soukromých a několika státních sbírkách a institucích. Byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého a je laureátem Ceny kritiky za mladou malbu. Jeho tvorba se vztahuje ke konceptuálnímu myšlení především prostřednictvím malířských prostředků.

Grafický design

Jakub Skokan (BoysPlayNice)

Fotografické studio BoysPlayNice bylo založeno v roce 2008 Jakubem Skokanem a Martinem Tůmou. Jakub Skokan a Martin Tůma jsou absolventy Atelieru reklamní fotografie, Fakulty multimediálních komunikací, Univrzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studio se zaměřuje na fotografii architektury a designu.

BoysPlayNice se specializuje také na vytváření kreativních konceptů pro fotografické kampaně.

Filosofií studia je vytvářet obraz stojící na myšlence a optimálně využívající možnosti fotografického média.

Grafický design

Jan Čapek

je držitelem titulu Designér roku 2013 ocenění Czech Grand Design a mnoha dalších českých i zahraničních ocenění. Známý je především díky svým významným realizacím - designu lahví pro Karlovarské minerální vody, návrhu a realizaci půllitrů pro pivovar Velkopopovický kozel, designu nafukovací hračky Pes Bulík a Formule pro výrobce Fatra Napajedla, ale také svou autorskou tvorbou.

Ke svým návrhům přistupuje vždy novým způsobem. Staví jak na vysoké estetice a překvapivém technickém řešení, tak i na konceptuálním přesahu či rozvíjení možnosti použití daného předmětu.

Grafický design

Jan Kloss

je člen kreativní skupiny OKOLO, designér a spoluiniciátor založení značky BOTAS 66 a zakladatel nezávislého časopisu Pedal Project. Absolvoval studium v ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace na pražské UMPRUM a  mimo širokého působení na poli grafického designu se zabývá projekty napříč obory, jako jsou hudba, fotografie, video. Nositel ocenění European Design Awards, Czech Grand Design, Národní ceny za studentský design pravidelně publikuje v odborných knihách či časopisech Work, Search Design!, X, DAMn, Dolce Vita, Typografia nebo Revolver Revue.

Grafický design

Matěj Činčera

se podílel na založení kreativní skupiny OKOLO a Pedal Project. Vyhrál cenu za Nejkrásnější knihu roku s publikací OKOLO Mollino. Právě s kolegy z OKOLO realizuje mnoho originálních kurátorských, publikačních a výtvarných projektů a se svým kolegou Janem Klossem vytvořili například grafické řešení pro designSUPERMARKET festival současného designu. Vystudoval grafický design na SUPŠ a VŠUP.

Grafický design

Jitka Mikulicová

vystudovala VŠUP v Praze a postgraduální program HISK v Ghentu. Je známa svébytným a citlivým uvažovaním v malířském médiu. Kromě malby pracuje také s objektem nebo sochou. Obecně je ve své práci otevřena různým materiálům a formálním strategiím. Její dosavadní přístup zahrnuje jak smyslově-intuitivní, tak konceptuální rétoriku.

Grafický design

Jitka Šosová

Jitka Šosová je absolventka dějin umění na Univerzitě Karlově a dějin a teorie designu a nových médií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Dlouhodobě působí v Národní galerii v Praze a rovněž spolupracuje s dalšími muzejními a galerijními subjekty, například s pražským Museem Kampa či s Galerií Klatovy/Klenová, jako kurátorka a lektorka. Zabývá se především vizuální kulturou a uměním od 60. let do současností a metodologií dějin umění. Přispívá do tištěných i online médií, publikovala také řadu odborných textů. 

Grafický design

Vladimír Strejček

založil v roce 2002 ilustrátorské studio DRAWetc, které dva roky poté dalo vzniknout etc. galerii. Je spolutvůrcem módní značky UrbanLegend a pořádá komiksovou soutěž ARNAL ve spolupráci s Komiksfestem. V roce 2013 s Hanou Větrovcovou založil sérii kreslících kompetitivních akcí Raw Art Wrestling (RAW) a rok poté založil digitální komiksové nakladatelství BigBookBrotherhood.

Grafický design

Anna Koucká

Vystudovala anglický jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jeden semestr studovala na University of Miami, kde kromě kurzů anglické a americké literatury docházela také do kurzu figurální kresby. Lektorské zkušenosti získala na gymnáziu, základní škole a ve třech jazykových školách, kde kromě dětí učila také dospělé.

Grafický design

Pavla Pauknerová

Je doktorandkou na VŠUP v Praze, ve své dizertační práci se zabývá tématem zobrazování dat, informací a vědění. Na téže škole také přednáší o grafickém designu a experimentálních polohách současné designérské praxe. Souběžně působí v pražské pobočce aukční síně Sotheby’s. Je absolventkou oborů Communications and Mass Media na University of New York in Prague a Dějiny a teorie designu a nových médií na VŠUP v Praze. Občasně publikuje v časopisech Art + Antiques, Fotograf, Živel aj. V rámci výzkumného grantu NAKI (Umění, architektura, design a národní identita) spolupracovala na výstavní i publikační činnosti. Kurátorsky a editorsky se podílela například na projektech Tam a zpátky – Současný design, architektura a urbanismus či na výroční výstavě UMPRUM ATTACK! ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Ve spolupráci s grafickým designérem Richardem Jarošem připravuje k vydání publikaci Nejen kruhy – Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací.  

Grafický design

Radek Pokorný

(1971) Dlouhý čas autodidakt, ve čtyřiceti začal studovat. Absolvoval Akademii současné fotografie a následně grafický design, fotografii, dějiny umění, dějiny designu a multimedia na Scholastice. Při navrhování knih, brožur, časopisů, webových stránek nebo obalů hudebních nosišů se snaží propojit typografické řemeslo se současným grafickým designem. Od roku 2010 lektoruje, mezi jeho žáky patří profesionální fotografové i nositelé ceny Czech Press Photo. Jím graficky upravená publikace O čem sní získala hlavní cenu Fedrigoni Card Couture Awards 2017 – Das außergewöhnlichste Projekt (Výjimečný počin).

  

Grafický design

Andrea Průchová

Andrea Průchová je teoretičkou vizuální kultury, výzkumnicí a pedagožkou. Vyučuje na Karlově Univerzitě (mediální studia/žurnalistika) a Prague College (Fine Arts Experimental Media/Media & Communication Studies). V oblasti výzkumu spolupracuje s Národním filmovým archivem a Ústavem pro studium totalitních režimů, založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. Je držitelkou Fulbrightova stipendia, stipendia Georg Eckert Institute a stipendií Hlávkovy nadace Nadání. Do českého jazyka přeložila a doslovem opatřila výbor esejí Způsoby vidění Johna Bergera a spolupodílela se na překladu Teorie obrazu W. J. T. Mitchella. V zahraničí publikovala formou samostatných kapitol v Palgrave Macmillan (2015) a Springer Publishing House (2017), v domácím prostředí přispěla například do časopisů Mediální studia, Sociální studia či Iluminace. Pravidelně se účastí zahraničních konferencí a veřejných diskuzí. V roce 2018 obdržela doktorský titul (Ph.D.) na FSV UK za dizertační práci věnující se problematice zobrazování moderní historie.

 

  

Grafický design

Jindra Veselská

Je absolventkou Katedry dějin umění a estetiky na VŠUP v Praze. Po škole působila jako asistentka kurátora v galerii Tranzitdisplay, dále jako obrazová redaktorka v nakladatelství periodik a lektorka pro humanitní obory v Národním muzeu. Zajímá se o aktuální tendence v současném umění s důrazem na tzv. sociální a edukativní obraty v umění a kurátorství. Věnuje se také zkoumání průniků sociologické teorie a estetiky. V současné době pracuje jako kurátorka pro vzdělávání při Sbírce moderního a současného umění v Národní galerii v Praze.

  

Grafický design

Markéta Ježková

Markéta Ježková absolvovala studium dějin umění, estetiky a francouzského jazyka na FF UK a ULB v Bruselu. Věnuje se především umění renesance a manýrismu a fenoménu panovnických sbírek 16.-20. století. Více než deset let spolupracuje s oddělením vzdělávání Národní galerie v Praze a působí v Centru Studia Rudolphina Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

  

Grafický design

Tomáš Machač

Tomáš Machač je absolvent Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem v oboru produktový design. Studoval zde bakalářské i magisterské studium, pod vedením Jana Čapka. Zaměřuje se především na produktový design a 3D softwary. Ve své práci upřednostňuje čistotu, jednoduchost, funkčnost a originalitu.

                                                                                                                                                                                             

Předměty

Grafický design

Grafický design

Studium Grafického designu se zaměřuje na nejdůležitějšími aspekty profese designéra. Studenti získávají orientaci ve vývoji dění v oblasti vizuálního umění, typografie, designu, schopnost argumentovat a obhajovat svoji práci. Součástí studia je příprava na tvorbu corporate identity, práci s písmem pro layout časopisů, novin, knih, plakátů a jiných mediálních nosičů a základy vizuální komunikace. 

Studenti zvládají práci v grafických programech Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Účastní se seminářů i praktické ateliérové výuky, která má zajistit možnost rozvíjet jednotlivé dovednosti v praxi. Výuku doplňují dílenské workshopy a přednášky na různá témata týkající se oboru. Absolventi oboru získávají schopnost uspět v konkurenci v oblasti tvorby grafického designu a otevřenost široké škále vlivů a trendů v současném dění.

Vyučující:

Jan Kloss

Matěj Činčera

Grafický design

Principy vizuální komunikace / grafika  

V rámci studia předmětu „Principy vizuální komunikace-grafika“ si studenti osvojují postupy při vytváření grafických návrhů na základě získaných kresebných dovedností a zkušeností s grafickými technikami, které využívají v běžné praxi. Medium kresby a grafických technik je vnímáno jako jeden z důležitých nástrojů současné vizuální komunikace. 

Studenti během studia pochopí vývoj vedoucí k jejich využívání prakticky ve všech užitých oborech, kde se kresba a grafické techniky uplatňují pro počáteční i pro finální výstup tvůrčího procesu. Studium je připraví na práci v oblasti reklamních agentur, vydavatelství knih a časopisů, studiích produktového designu nebo módního návrhářství apod.

 

Vyučující:

Vladimír Strejček

Grafický design

Principy vizuální komunikace / fotografie 

Předmět umožňuje studentům orientaci v kontextu současné užité a umělecké fotografie (módní, produktové a portrétní) a seznámí je se současnými technologiemi. Důležitou součástí studia je orientace v současné umělecké i užité fotografii, v komerčním provozu i v současném umění. Absolventi dokáží běžně pracovat se studiovým vybavením a jsou vedeni ke kreativnímu využívání všech možností současné fotografie.

Po dokončení studia je student schopen věnovat se profesionální dráze fotografa nebo se běžně uplatnit v širokém mediálním poli. Vycházející studenti jsou schopni využít svých znalostí v kontextu širší nabídky v oboru a jsou tak prakticky připraveni na různorodou práci zabývající se zpracováním obrazových materiálů.

Vyučující:

Jakub Skokan (BoysPlayNice)

Grafický design

Dějiny umění: Světové umění od starověku po 19. století 

Studium se zaměřuje na dějiny umění z hlediska časové posloupnosti jejich vývoje, formálních, obsahových a technologických proměn. Tyto znalosti studentům slouží jako inspirační zdroje a orientace v jejich vlastní tvůrčí práci. Studenti se konfrontují s náročnou a specifickou problematikou výtvarného umění tak, jak se utvářelo a rozvíjelo od počátku. Výuka není omezena jen na základní fakta, ale zaměřuje se také na slohové, sociální, ikonografické, technologické a pojmové stránky umění.

Po absolvování předmětu je student schopen definovat základní témata a pojmy světového umění od starověku po 19. století, získá praktické informace týkající se vývoje slohů a orientaci v základní literatuře, s níž se naučí pracovat. Získává orientaci v dějinách výtvarného umění, chápe základní témata, pojmy a zná klíčové představitele uvedených období. Vědomosti získané během absolvování předmětu je student schopen využít ve svých praktických výstupech. 

Vyučující:

Jitka Šosová

Grafický design

Dějiny umění: Světové a české umění 20. a 21. století

Studium se soustředí na vývoj ve 20. a 21. století, s důrazem na posledních padesát let. Moderní a současné světové umění je zasazeno do širšího společensko-kulturního rámce. Vzhledem ke značné šíři záběru se studium zaměřuje na vysvětlení základních principů a teoretického zázemí, více než na informačně vyčerpávající přehled. 

Přednášky jsou kombinovány se seminářem, v němž je kladen důraz na pochopení základních textů, rozbor jednotlivých děl a diskutování klíčových otázek tohoto období. Přednášky doplňují návštěvy aktuálních výstav a stálé expozice moderního a současného světového umění. Moderní a současné české umění je zasazeno do širšího společensko-kulturního rámce.

 

Vyučujíci:

Jindra Veselská

Grafický design

Anglický jazyk

Příprava pro základní osvojení jazykové kompetence a komunikačních dovedností, které umožní studentovi komunikovat v situacích praktického a profesního života. Výuka se soustředí na rozšiřování znalostí gramatiky, prohlubování slovní zásoby, schopnost orientace v odborných textech a na přípravu pro orientaci a komunikaci v mezinárodním kontextu.

Výsledkem je schopnost orientace v náročnějších textech, základní reflexe své odborné činnosti a artikulace odborných postojů v anglickém jazyce. Při výuce jsou používány učebnice Face2Face a Complete First. Součástí výuky je práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu a vyhledávání informací. Obsah výuky je obohacen o témata a terminologii z oblasti uměleckého provozu.

 

Vyučující:

Anna Koucká

Grafický design

Ročníkový projekt

Smyslem tohoto předmětu je komplexně připravovat studenty na jejich klauzurní (ročníkové) práce v jednotlivých ročnících. Vede studenty k vhodné volbě tématu i vyjadřovacího média. Formou individuálních schůzek s pedagogy a společných prezentací si studenti osvojují způsoby jak obhájit svou práci. 

 

Součástí výuky je také seminář o psaní obhajoby ročníkového projektu. Předmět vede studenta po praktické i teoretické stránce k prezentaci ročníkového projektu v rámci jeho oboru. Důraz je kladen nejen na kvalitní zvládnutí projektu, ale také na práci se samotnou prezentací a prokázání nabytých dovedností, kompetencí a znalostí.

 

Vyučujíci:

Jan Kloss
Matěj Činčera

Grafický design

Závěrečný projekt

Tento předmět připravuje studenty komplexně na jejich závěrečnou práci ve zvoleném oboru. Vede studenty k vhodné volbě finálního tématu i vyjadřovacího média. Formou individuálních schůzek s pedagogy a společných prezentací si studenti osvojí způsoby jak obhájit svou práci.

 

Součástí předmětu je seminář na téma psaní obhajoby závěrečného projektu a reakcí na oponentské posudky. Předmět vede po praktické i teoretické stránce studenta k úspěšnému završení studia ve zvoleném oboru (za předpokladu splnění všech náležitostí a povinné docházky). 

 

Vyučující:

Jan Kloss
Matěj Činčera

Grafický design

Vizuální teorie a kultura

Předmět seznamuje studenty s problematikou vizuální kultury a rozšiřuje tradiční pohled na širší problematiku běžně vnímaného obrazu. Věnuje se proměnám funkce obrazu v moderní společnosti v období fenoménu fotografického záznamu, filmu, televize a internetu. Zaměřuje se na kritické zkoumání tvorby obrazů a jejich ideologického pozadí s důrazem na problematiku reklamního zobrazení. Výuka je kombinována se seminářem, v němž je kladen důraz na čtení základních textů, rozbor jednotlivých děl a diskutování klíčových otázek.

Po absolvování předmětu je student schopen definovat základní témata a pojmy z oblasti vizuální kultury, orientuje se v dané problematice a je schopen interpretovat širokou škálu obrazů z pohledu teorie vizuální kultury. Rovněž získává praktické informace a orientaci v základní literatuře, s níž se naučí pracovat. Teorie vizuální kultury je podstatná i jako zdroj inspirace pro vlastní práci a pro její kritickou reflexi.

 

Vyučující:

Andrea Průchová

Grafický design

Marketingová komunikace

Předmět vybavuje studenty znalostmi z oblasti marketingové komunikace, public relations a masových médií.  Zprostředkovává mezioborové znalosti a dovednosti formující absolventy ve vyzrálou osobnost moderního světa, v němž je reklama a vlastní prezentace jedním ze zásadních faktorů úspěchu. Výuka reaguje na potřeby porozumět světu marketingu, úspěšně se v něm (i jako umělec) pohybovat a následně kvalitně prezentovat sebe a svoji tvorbu. 

Mezi výrazná témata výuky patří především mediální chování a vystupování a základy etiky a práva v reklamní oblasti. Poskytuje komplexní přehled teorií a praxí komunikačního průmyslu, jeho nástrojů a kanálů. Je zaměřen nejen na teoretické základy, ale především se snaží hledat jeho praktické využití. Součástí výuky je také praxe v reklamní agentuře.

 

Vyučující:

Dominik Hrodek

Grafický design

Počítačová grafika / grafické programy pro 2D

Předmět se zaměřuje na profesionální zvládnutí softwaru pro tvorbu počítačové grafiky a úpravy fotografií. Studenti se dokáží rychle orientovat v dané problematice a efektivně využívat nástroje jednotlivých programů pro profesionální praxi. 

Absolventi efektivně ovládají základní grafický profil Adobe systému: upravují fotografie, pracují s textem, vytvářejí ilustrace a grafiku, připravují dokumenty pro další zpracování (tisk, web, zařízení). Snadno se pohybují v problematice a oborech tvorby počítačové grafiky a předtiskové přípravy, seznamují se s nástroji a možnostmi programů Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign.

Vyučující:

Radek Pokorný

 

 

Grafický design

Odborná praxe 

Předmět poskytuje studentům zkušenosti při práci v reálném prostředí, umožňuje jim aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi. Integrací pracovních cvičení s odbornou praxí spolu s konzultacemi s přizvanými odborníky rozvíjí komunikační schopnosti a připravuje studenty na budoucí pracovní prostředí.

Student se umí snadno zařadit do provozu pracoviště a samostatně vykonávat základní praktické činnosti v oboru. Získává informace nezbytné pro výkon jemu určené pozice a také kompetence v používání metod práce a hodnocení vlastní činnosti jako součásti procesu výroby, vývoje a umělecké produkce.

Vyučující:

Evžen Šimera

Grafický design

Základy výtvarných technik

Studenti se seznamují s většinou standardních, tradičních i aktuálních výtvarných technik používaných v současné době v uměleckém provozu. Od technologických principů výroby, materiálových specifik, přes správné pochopení formálních charakteristik až ke kritickému hodnocení osobních koncepcí a cest k autentickému autorskému postoji. Absolvent ovládá základní techniky výtvarné tvorby, přípravy materiálů pro navrhování a kompletaci projektů, zejména jejich prezentace, případně uplatnění hotového díla na trhu.

V odborných workshopech se studenti seznamují s jednotlivými fázemi kreativního procesu, vytváří si vztah k různým materiálům, osvojují si základní postupy při zpracovávání a rozpoznávání omezení. Postupně se tak studenti mohou seznámit se základními nástroji potřebnými k práci výtvarného umělce a designéra a v případě vážného zájmu o danou techniku, mohou dále prohlubovat své technické znalosti a dovednosti.

Vyučujíci:

Jitka Mikulicová

Grafický design

Výběrový seminář

Výběrový seminář funguje především jako setkávání studentů i pedagogů při příležitosti shlédnutí nejrůznějších prezentací. Součástí bývá také prezentace prací studentů, diskuse či vystoupení pozvaných hostů, a to zejména zahraničních. Studenti získávají přehled o aktuálním dění v oboru, schopnost kritické analýzy, hodnocení vlastní tvorby a zasazení do dobového a žánrového kontextu.

Výběrový seminář dává prostor pro realizaci speciálních přednášek, prezentací přizvaných tvůrců a teoretiků a krátkodobých workshopů nebo delších pedagogických vstupů hostujících profesorů. Výběr témat a osobností bude upřesňován podle možností školy a hostů na základě předběžných požadavků studentů a pedagogů.

Vyučující:

Evžen Šimera

                                                                                                                                                                                             

Zájemci o studium a studenti

VOŠ Scholastika pomáhá studentům získat teoretické a praktické zázemí k práci k vytvoření vlastních efektivních pracovních návyků, které jim pomohou uplatnit se na profesionální designérské scéně. 

Prakticky zaměřená výuka se opírá o spolupráci s uznávanými studii či samostatně tvořícími designéry, kteří se stali našimi partnery v oblasti oborových praxí pro naše studenty. Kromě standardní ateliérové výuky nabízíme studentům možnost účastnit se programu konzultací s mladými evropskými designéry, které platforma Scholastika již delší dobu zve na prezentace a přednášky nebo komentované prohlídky v grafických, designérských nebo architektonických studiích.  Naše studenty podporujeme ve vlastní výstavní činnosti a několikrát ročně pro ně organizujeme společné, kurátorované výstavy v galeriích. 

Počet studentů v ročníku nepřekračuje 25 posluchačů. Tato kapacita umožňuje vedení i pedagogům školy studenty vést, lektorovat a učit v malých kolektivech (ateliérech) a umožňuje tak individuální přístup pedagoga ke každému studentovi. 

Přihlášky do prvního ročníku VOŠ Scholastika pro zaměření Grafický design, Produktový a Motion design můžete posílat na vos@scholastika.cz.

První termín přijímacích pohovorů pro školní rok 2019/20 bude probíhat 11., 12. a 13.6.2019.

Výjimečnost školy

Ze současné nabídky českých vyšších odborných škol vybočuje zaměření Scholastiky na produktový a grafický design, které se neomezuje na polygrafii ani na technické ovládnutí digitálních prostředků, ale směřuje k samostatné tvůrčí integritě absolventa, jeho schopnosti orientovat se ve vizuální kultuře i v prostředí potenciálních zaměstnavatelů. Přínos studijního programu tedy nespočívá pouze v přidané hodnotě (praxe, zahraniční spolupráce, prezentační dovednosti), nebo v reakci na poptávku, ale vyrůstá ze samotné koncepce programu a jeho zaměření.

Předměty na VOŠ Scholastice vedou respektované osobnosti ve svých oborech. Například mezinárodně uznávaný designér Jan Čapek, grafik a spolutvůrce značky Botas 66 Jan Kloss, kurátor a teoretik designu Adam Štěch, fotograf Hynek Alt, ilustrátor Vladimír Strejček, teoretička umění Terezie Nekvindová nebo odborník na komunikaci a marketing Dominik Hrodek.  Řádné denní studium je vedeno ateliérovou výukou probíhající každý týden formou schůzek podle předem stanoveného rozvrhu. Každý semestr končí klauzurami, kdy odborná komise složená ze stálých pedagogů Scholastiky a zvaných hostů hodnotí studentské práce vystavené na veřejné klauzurní výstavě.

Přijímací pohovor

 

Zájemcům o  studium stačí zaslat emailem vyplněný formulář a  doklad o zaplacení administrativního poplatku. Formulář je ke stažení na našich internetových stránkách. Vyplněný formulář zasílejte na vos@scholastika.cz. Po přijetí přihlášky Vás budeme kontaktovat s informacemi o  přijímacím řízení.


Přijímací pohovory se konají vždy na jaře školního roku, pro uchazeče, kteří chtějí nastoupit ke studiu na podzim. Probíhají vždy ve dvou termínech (ty jsou vyhlášeny s dostatečným předstihem) za účasti všech pedagogů Scholastiky. Uchazeč přímo na pohovoru předloží přehled svých domácích prací, v minimálním počtu 10 kusů, okomentuje práce a promluví o svém zájmu studovat na VOŠ Scholastika. Výsledky jsou uchazečovi sděleny v co nejkratším čase emailem a jsou také uveřejněny na našich webových stránkách.

Administrativní poplatek za přijímací pohovor činí 600 Kč. Částku pošlete na číslo účtu: 6322645001/5500 a do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení.

Přihlášky do prvního ročníku VOŠ Scholastika pro zaměření Grafický, Produktový a Motion design můžete posílat na vos@scholastika.cz do 31.5.2019.

První termín přijímacích pohovorů pro školní rok 2019/20 bude probíhat 11., 12. a 13.6.2019.

Školné

Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do prvního ročníku od září 2019 činí 42 000 Kč.
VOŠ Scholastika nabízí také možnost „talentových stipendií“ a slev pro studenty pokračujících ve studiu do dalšího ročníku. Školné je rovněž možné rozdělit až do 4 splátek.

Pomůžeme vám sjednat studentskou půjčku na úhradu školného. V případě zájmu nás kontaktujte na vos@scholastika.cz

 

Jak se mohu ke studiu přihlásit?


Jednoduše vyplňte náš online formulář.

Pouze denní studium
Obor vzdělávání (kód a název): 82-41-N/18 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-41-N/18 Vizuální komunikace
IZO školy: 181 076 748

Otázky a odpovědi

Co by mě ještě na Scholastice mohlo zaujmout?

Platforma Scholastika organizuje pro své studenty řadu doprovodných aktivit, jakými jsou přednášky hostů z řad umělců, teoretiků a designerů české i mezinárodní scény. Pořádáme komentované prohlídky výstav ve velkých institucích, ale také malých, nezávislých galeriích a studiích. Několikrát ročně organizujeme zahraniční zájezdy za uměním a designem (například na Benátské Bienále, milánský Salone del Mobile, nebo berlínský Gallery Weekend). Naši studenti mohou využívat prostor školy, její vybavení a knihovnu pro vlastní tvorbu a individuální studium.

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Jednoduše nám poslat na náš e-mail vos@scholastika.cz vyplněnou přihlášku, kterou si stáhnete na webových stránkách.

Pro koho je studium na VOŠ Scholastice určeno?

Vzdělávací program VOŠ Scholastika funguje jako unikátní, prakticky orientované, tříleté studium, které umožňuje absolventům středních škol nebo bakalářských stupňů VŠ získat nové odborné dovednosti a praktické znalosti, které jim pomohou nastartovat svou vlastní pracovní kariéru v umělecko-designérském oboru. VOŠ Scholastika samozřejmě také vyhovuje zájemcům hlásícím se na VŠ se stejným zaměřením, jako odborná příprava pro úspěšné přijetí. 

Dokáže mě studium ve Scholastice připravit na přijímací řízení na vybranou VŠ?

Je to jedním z našich cílů. Snažíme se studenty prakticky připravit a informovat po stránce teorie tak, aby byli lépe připravení a tedy úspěšnější při splnění přijímacích zkoušek na VŠ. V loňském roce se dostalo 16 studentů ze Scholastiky na AVU, UMPRUM, FaVu, FAMU, UJEP a FUD.

Mám po přijetí na VOŠ Scholastika status studenta?

Ano. VOŠ Scholastika je od roku 2015 státem akreditovanou vyšší odbornou školou a přijatým uchazečům do denního studia garantuje status studenta. Po úspěšném složení závěrečné státní zkoušky a absolvování celého studia je studentům udělen titul DiS.

Jsou na VOŠ Scholastika přijímací zkoušky?

Ano, probíhají vždy v období zima/jaro ve dvou termínech. Uchazeč musí předložit minimálně 10 domácích prací, které ohodnotí odborná komise a zúčastnit se osobního pohovoru. Výsledky pohovoru sdělujeme brzy, většinou v následujících 14 dnech.

Jaká je historie školy?

Od svého vzniku v roce 2012 prošlo vzdělávací platformou Scholastika více než 700 studentů.  Stále sídlíme v unikátním prostoru funkcionalistické budovy bývalých Dopravních podniků, kde od počátku nabízíme odborné kurzy pro veřejnost v 11 oborech a od roku 2016 také regulérní denní studium na vyšší odborné škole vizuální komunikace.

Kdo za nápadem otevřít uměleckou školou stojí?

Scholastika vznikla z popudu umělců Ondřeje Brodyho a Evžena Šimery, spolužáku ze studií na pražské AVU a UMPRUM. Přes běžné obtíže se během pěti let existence školy podařilo vytvořit progresivní prostředí spojující přední české odborníky z mnoha oborů, jasnou vizi a snahu otevírat svět umění a designu širší veřejnosti. A to byl i původní záměr.

Kdo na škole v minulosti učil?

Mezi dlouhodobě spolupracujícími pedagogy Scholastiky se objevili finalisté či laureáti Ceny J. Chalupeckého malíři Michal Pěchouček, Jiří Franta, David Böhm nebo fotograf Jiří Thýn, mezinárodně respektovaní autoři produktového, interiérového a módního designu Jan Čapek, Roman Vrtiška nebo dvojice Jan Kloss a Matěj Činčera. Ale své prezentace a workshopy zde uskutečnila řada dalších umělců a designerů, mezi nimi například Krištof Kintera, Vladimír 518, Adam Budak, Aleš Najbrt, Maarten de Ceulaer, Veronika Ruppert, Eva Eisler, Jiří David, studio Dechem, Daniel Gonzalez, Elric Petit nebo Jiří Kovanda.

Adresa
         Scholastika
         Římská 103/12
         Vinohrady, 120 00
         Praha 2
Newsletter
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.