V září 2019 VOŠ Scholastika otevírá nové studijní zaměření

Motion design

Motion design je dynamický způsob vizuální komunikace. Toto nové zaměření na VOŠ Scholastika využívá prostředky animace, grafického designu, filmu, vizuálních efektů, nových technologií, videa a interaktivních médií. Jeho hlavní charakteristikou je proměnlivost v čase. Díky tomu dokáže mnohem lépe zjednodušovat a efektivněji vykomunikovat sdělení nebo vyjádřit konkrétní náladu. Pod vedením Víta Zemčíka ze studia Oficina a videomakera Emila Gallíka, se studenti naučí navrhovat a vytvářet modely, vzory a realizace v oblasti pohyblivého obrazu pro mediální, masmediální, filmovou, reklamní, ale i volnou tvorbu. Uplatnění v oboru lze získat v oblasti televizní a filmové grafiky až po internetová videa a mobilní aplikace. Od nejmenších obrazovek osobních digitálních zařízení po obří projekční plochy. Od animované ikonky na Facebooku po fascinující světelné projekce na architektuře.

Přihlášky do prvního ročníku VOŠ Scholastika pro zaměření Grafický design, Produktový a Motion design můžete posílat na vos@scholastika.cz.

První termín přijímacích pohovorů pro školní rok 2019/20 bude probíhat 11., 12. a 13.6.2019.

Uvažujete o studiu? Zanechte nám kontakt, řekneme Vám víc.

Pedagogové


Motion design

Vít Zemčík

absolvoval studium digitálních médií a komunikační studia na Masarykově univerzitě s krátkodobou stáží v ateliéru vizuální komunikace v norském Drammenu. Během studia začal pracovat jako grafický designér v České televizi, následně se přesunul do londýnského studia Mainframe. Po návratu do Prahy působí jako motion designér ve studiu Oficina a spolupořádá a moderuje festival motion designu Mouvo.

 

 

Motion design

David Kořínek

je absolventem filmové vědy a estetiky na Masarykově univerzitě v Brně. Pracoval jako producent v České televizi, na mediálních studiích MU založil obor Digitální média a vedl zde Mediální laboratoř. V roce 2008 spoluzaložil s Federicem Díazem Ateliér supermédií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, který do minulého roku vedl.

David Kořínek spolupracuje s nejrůznějšími produkcemi jako režisér. Od roku 2007 je členem umělecké skupiny Rafani, která vystavuje v evropských galeriích a institucích. Zabývá se teorií pohyblivého obrazu vzhledem k vizuálnímu umění, je autorem odborných textů v mezinárodních sbornících. 

Motion design

Emil Gallík

absolvoval studium digitálních médií a dějin filmu na Masarykově univerzitě v Brně a kamery na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Po studijní stáži ve švýcarském Curychu pracoval během navazujícího studia v soukromé brněnské televizi a následně působil jako freelancer v oblasti audiovizuální tvorby. Pro copywriterskou Obsahovou agenturu tvoří širokou škálu vizuálního obsahu pro české i zahraniční klienty a jako freelancer produkuje vizuální obsah pro instituce, firmy i umělce.

Motion design

Vojtěch Buchta

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu MU, obor výtvarná výchova a vizuální tvorba a Grafický design na VUT. Již od začátku jsem se zaměřoval na animovanou grafiku a video. Začínal jsem jako Apple Certified Trainer pro FInal Cut a Motion a zároveň pracoval jako střihač a motion designér na volné noze. Podílel jsem se na výrobě moha live projekcí, videoklipů a televizní grafice. Zároveň jsem učil jako pedagog na střední umělecké škole animaci a 3D grafiku. Poté jsem nastoupil do České televize jako artdirector a motion designér, kde jsem navrhoval a realizoval grafiku pro desítky pořád napříč kanály a dva komplexní redesigny ČT sport. Po šesti letech v ČT jsem přestoupil jako motion designér do marketingové agentury pro mobilní hry a aplikace a nyní jsem opět lektor, motion designér a animátor na volné noze.

Motion design

Michal Cáb

Ve své umělecké praxi se věnuje sound designu, programování syntetizátorů a vytváření zvukových instalací. Vystudoval teologii a postgraduálně Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Intermédia III. Tomáše Vaňka. Ve své umělecké i pedagogické praxi zkoumá zejména problematiku užívání programovacích jazyků a otevřeného software jako základního vyjadřovacího prostředku pro dnešního umělce. Jeho nástrojovou doménou je operační systém Linux a programovací jazyk Pure Data, jejichž možnosti využívá jak v galerijním, tak divadelním kontextu. Realizoval řadu hudebních doprovodů pro divadelní představení i výstavních projektů. Michal je také členem otevřené livecodingové skupiny Kolektiv. 

                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             

Zájemci o studium

VOŠ Scholastika pomáhá studentům získat teoretické a praktické zázemí k práci k vytvoření vlastních efektivních pracovních návyků, které jim pomohou uplatnit se na profesionální designérské scéně. 

Prakticky zaměřená výuka se opírá o spolupráci s uznávanými studii či samostatně tvořícími designéry, kteří se stali našimi partnery v oblasti oborových praxí pro naše studenty. Kromě standardní ateliérové výuky nabízíme studentům možnost účastnit se programu konzultací s mladými evropskými designéry, které platforma Scholastika již delší dobu zve na prezentace a přednášky nebo komentované prohlídky v grafických, designérských nebo architektonických studiích.  Naše studenty podporujeme ve vlastní výstavní činnosti a několikrát ročně pro ně organizujeme společné, kurátorované výstavy v galeriích. 

Počet studentů v ročníku nepřekračuje 25 posluchačů. Tato kapacita umožňuje vedení i pedagogům školy studenty vést, lektorovat a učit v malých kolektivech (ateliérech) a umožňuje tak individuální přístup pedagoga ke každému studentovi. 

Přihlášky do prvního ročníku VOŠ Scholastika pro zaměření Grafický design, Produktový a Motion design můžete posílat na vos@scholastika.cz.

První termín přijímacích pohovorů pro školní rok 2019/20 bude probíhat 11., 12. a 13.6.2019.

Výjimečnost školy

Ze současné nabídky českých vyšších odborných škol vybočuje zaměření Scholastiky na produktový a grafický design, které se neomezuje na polygrafii ani na technické ovládnutí digitálních prostředků, ale směřuje k samostatné tvůrčí integritě absolventa, jeho schopnosti orientovat se ve vizuální kultuře i v prostředí potenciálních zaměstnavatelů. Přínos studijního programu tedy nespočívá pouze v přidané hodnotě (praxe, zahraniční spolupráce, prezentační dovednosti), nebo v reakci na poptávku, ale vyrůstá ze samotné koncepce programu a jeho zaměření.

Předměty na VOŠ Scholastice vedou respektované osobnosti ve svých oborech. Například mezinárodně uznávaný designér Jan Čapek, grafik a spolutvůrce značky Botas 66 Jan Kloss, kurátor a teoretik designu Adam Štěch, fotograf Hynek Alt, ilustrátor Vladimír Strejček, teoretička umění Terezie Nekvindová nebo odborník na komunikaci a marketing Dominik Hrodek.  Řádné denní studium je vedeno ateliérovou výukou probíhající každý týden formou schůzek podle předem stanoveného rozvrhu. Každý semestr končí klauzurami, kdy odborná komise složená ze stálých pedagogů Scholastiky a zvaných hostů hodnotí studentské práce vystavené na veřejné klauzurní výstavě.

Přijímací pohovor

 

Zájemcům o  studium stačí zaslat emailem vyplněný formulář a  doklad o zaplacení administrativního poplatku. Formulář je ke stažení na našich internetových stránkách. Vyplněný formulář zasílejte na vos@scholastika.cz. Po přijetí přihlášky Vás budeme kontaktovat s informacemi o  přijímacím řízení.


Přijímací pohovory se konají vždy na jaře školního roku, pro uchazeče, kteří chtějí nastoupit ke studiu na podzim. Probíhají vždy ve dvou termínech (ty jsou vyhlášeny s dostatečným předstihem) za účasti všech pedagogů Scholastiky. Uchazeč přímo na pohovoru předloží přehled svých domácích prací, v minimálním počtu 10 kusů, okomentuje práce a promluví o svém zájmu studovat na VOŠ Scholastika. Výsledky jsou uchazečovi sděleny v co nejkratším čase emailem a jsou také uveřejněny na našich webových stránkách.

Administrativní poplatek za přijímací pohovor činí 600 Kč. Částku pošlete na číslo účtu: 6322645001/5500 a do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení.

Přihlášky do prvního ročníku VOŠ Scholastika pro zaměření Grafický, Produktový a Motion design můžete posílat na vos@scholastika.cz do 31.5.2019.

První termín přijímacích pohovorů pro školní rok 2019/20 bude probíhat 11., 12. a 13.6.2019.

Školné

Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do prvního ročníku od září 2019 činí 42 000 Kč. 
VOŠ Scholastika nabízí také možnost „talentových stipendií“ a slev pro studenty pokračujících ve studiu do dalšího ročníku. Školné je rovněž možné rozdělit až do 4 splátek.

Pomůžeme vám sjednat studentskou půjčku na úhradu školného. V případě zájmu nás kontaktujte na vos@scholastika.cz

 

Jak se mohu ke studiu přihlásit?


Jednoduše vyplňte náš online formulář.

Pouze denní studium
Obor vzdělávání (kód a název): 82-41-N/18 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-41-N/18 Vizuální komunikace
IZO školy: 181 076 748

Co by mě ještě na Scholastice mohlo zaujmout?

Platforma Scholastika organizuje pro své studenty řadu doprovodných aktivit, jakými jsou přednášky hostů z řad umělců, teoretiků a designerů české i mezinárodní scény. Pořádáme komentované prohlídky výstav ve velkých institucích, ale také malých, nezávislých galeriích a studiích. Několikrát ročně organizujeme zahraniční zájezdy za uměním a designem (například na Benátské Bienále, milánský Salone del Mobile, nebo berlínský Gallery Weekend). Naši studenti mohou využívat prostor školy, její vybavení a knihovnu pro vlastní tvorbu a individuální studium.

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Jednoduše nám poslat na náš e-mail vos@scholastika.cz vyplněnou přihlášku, kterou si stáhnete na webových stránkách.

Pro koho je studium na VOŠ Scholastice určeno?

Vzdělávací program VOŠ Scholastika funguje jako unikátní, prakticky orientované, tříleté studium, které umožňuje absolventům středních škol nebo bakalářských stupňů VŠ získat nové odborné dovednosti a praktické znalosti, které jim pomohou nastartovat svou vlastní pracovní kariéru v umělecko-designérském oboru. VOŠ Scholastika samozřejmě také vyhovuje zájemcům hlásícím se na VŠ se stejným zaměřením, jako odborná příprava pro úspěšné přijetí. 

Dokáže mě studium ve Scholastice připravit na přijímací řízení na vybranou VŠ?

Je to jedním z našich cílů. Snažíme se studenty prakticky připravit a informovat po stránce teorie tak, aby byli lépe připravení a tedy úspěšnější při splnění přijímacích zkoušek na VŠ. V loňském roce se dostalo 16 studentů ze Scholastiky na AVU, UMPRUM, FaVu, FAMU, UJEP a FUD.

Mám po přijetí na VOŠ Scholastika status studenta?

Ano. VOŠ Scholastika je od roku 2015 státem akreditovanou vyšší odbornou školou a přijatým uchazečům do denního studia garantuje status studenta. Po úspěšném složení závěrečné státní zkoušky a absolvování celého studia je studentům udělen titul DiS.

Jsou na VOŠ Scholastika přijímací zkoušky?

Ano, probíhají vždy v období zima/jaro ve dvou termínech. Uchazeč musí předložit minimálně 10 domácích prací, které ohodnotí odborná komise a zúčastnit se osobního pohovoru. Výsledky pohovoru sdělujeme brzy, většinou v následujících 14 dnech.

Jaká je historie školy?

Od svého vzniku v roce 2012 prošlo vzdělávací platformou Scholastika více než 700 studentů.  Stále sídlíme v unikátním prostoru funkcionalistické budovy bývalých Dopravních podniků, kde od počátku nabízíme odborné kurzy pro veřejnost v 11 oborech a od roku 2016 také regulérní denní studium na vyšší odborné škole vizuální komunikace.

Kdo za nápadem otevřít uměleckou školou stojí?

Scholastika vznikla z popudu umělců Ondřeje Brodyho a Evžena Šimery, spolužáku ze studií na pražské AVU a UMPRUM. Přes běžné obtíže se během pěti let existence školy podařilo vytvořit progresivní prostředí spojující přední české odborníky z mnoha oborů, jasnou vizi a snahu otevírat svět umění a designu širší veřejnosti. A to byl i původní záměr.

Kdo na škole v minulosti učil?

Mezi dlouhodobě spolupracujícími pedagogy Scholastiky se objevili finalisté či laureáti Ceny J. Chalupeckého malíři Michal Pěchouček, Jiří Franta, David Böhm nebo fotograf Jiří Thýn, mezinárodně respektovaní autoři produktového, interiérového a módního designu Jan Čapek, Roman Vrtiška nebo dvojice Jan Kloss a Matěj Činčera. Ale své prezentace a workshopy zde uskutečnila řada dalších umělců a designerů, mezi nimi například Krištof Kintera, Vladimír 518, Adam Budak, Aleš Najbrt, Maarten de Ceulaer, Veronika Ruppert, Eva Eisler, Jiří David, studio Dechem, Daniel Gonzalez, Elric Petit nebo Jiří Kovanda.

Adresa
         Scholastika
         Římská 103/12
         Vinohrady, 120 00
         Praha 2
Newsletter
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.