Zaměření

Produktový design

Obor produktového designu neustále rozšiřuje pole, své aktivity a klade nové nároky na mladé tvůrce. Na druhou stranu však skýtá širší možnosti uplatnění a realizace. Studenti mají možnost sledovat problematiku produktu a průmyslové výroby z různých úhlů. Od technologické roviny výrobních a materiálových omezení, přes správné chápání funkce daného produktu v rámci firemního portfolia až po marketingové strategie.  

Absolventi  jsou schopni prezentovat a komunikovat v odborné terminologii spojené s touto oblastí,  ovládají také základy jednotlivých technologií, práci s materiály, jako jsou kov, dřevo, sklo, keramika nebo plasty, a správně chápou, co dovoluje technologie při navrhování. Jsou také schopni efektivně začleňovat nejnovější technologie, jako jsou 3D scanování nebo Rapid Prototyping, do tvůrčího procesu. Studenti se dále bezpečně orientují v současném designérském diskurzu, v dějinách designu, trendových definicích, znají a chápou jednotlivé charakteristiky světových center designu.

Uvažujete o studiu? Zanechte nám kontakt, řekneme Vám víc.

Pedagogové


Produktový design

Adam Štěch

je teoretik, novinář a kurátor, který se dlouhodobě zabývá designem, architekturou, módou a výtvarným uměním. Je absolventem Dějin umění na Karlově univerzitě a je spoluzakladatelem kreativní skupiny OKOLO (laureáti Czech Grand Design, 2012) se kterou od roku 2009 realizoval desítky publikačních a výstavních projektů v České republice i v zahraničí.

Je autorem řady textů o designu a architektuře, které vychází v domácím i zahraničním tisku. Je stálým redaktorem časopisu Dolce Vita a pravidelně píše pro prestižní světové magazíny a blogy  jako jsou Wallpaper, Modernism, Damn, Cool Hunting, Domus, Architonic, Mark nebo SightUnseen a další.  

Produktový design

Dominik Hrodek

jako marketingový konzultant a Deputy Managing Director agentury Dark Side pomáhá společnostem komunikovat a růst. Podílel se na definování a realizacích netradičních komunikačních strategií značek jako O2, SAS, PHILIPS, ČSOB, Coca-Cola, SPP, RWE, Nestlé nebo IBM. Mezi jeho projekty patří také Česko v datech či charitativní projekt Era pomáhá regionům. Je členem prezidia asociace reklamních agentur AČRA M.K. a současně ředitelem Českého institutu reklamní a marketingové komunikace. V letech 2000 až 2007 přednášel politickou a kulturní historii na FF UK v Praze.  Ze semináře, který zde vedl, vznikla v roce 2006 výstava Pražské kavárny a jejich svět, jejíž byl komisařem. Autorsky se podílel také na stejnojmenné publikaci. Kurátorsky stojí za generační výstavou Globální mýty. 

Produktový design

Evžen Šimera

je současný český vizuální umělec a malíř,  zároveň je ředitelem VOŠ Scholastika, kterou založil v roce 2012 společně s umělcem Ondřejem Brodym. Vystudoval na Akademii výtvarných umění v Praze a získal doktorát na UMPRUM. Vystavoval na významných přehlídkách především v rámci České republiky, je zastoupen ve mnoha soukromých a několika státních sbírkách a institucích. Byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého a je laureátem Ceny kritiky za mladou malbu. Jeho tvorba se vztahuje ke konceptuálnímu myšlení především prostřednictvím malířských prostředků.

Produktový design

Jakub Skokan (BoysPlayNice)

Fotografické studio BoysPlayNice bylo založeno v roce 2008 Jakubem Skokanem a Martinem Tůmou. Jakub Skokan a Martin Tůma jsou absolventy Atelieru reklamní fotografie, Fakulty multimediálních komunikací, Univrzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studio se zaměřuje na fotografii architektury a designu.

BoysPlayNice se specializuje také na vytváření kreativních konceptů pro fotografické kampaně.

Filosofií studia je vytvářet obraz stojící na myšlence a optimálně využívající možnosti fotografického média.

Produktový design

Jan Čapek

je držitelem titulu Designér roku 2013 ocenění Czech Grand Design a mnoha dalších českých i zahraničních ocenění. Známý je především díky svým významným realizacím - designu lahví pro Karlovarské minerální vody, návrhu a realizaci půllitrů pro pivovar Velkopopovický kozel, designu nafukovací hračky Pes Bulík a Formule pro výrobce Fatra Napajedla, ale také svou autorskou tvorbou.

Ke svým návrhům přistupuje vždy novým způsobem. Staví jak na vysoké estetice a překvapivém technickém řešení, tak i na konceptuálním přesahu či rozvíjení možnosti použití daného předmětu.

Produktový design

Jan Kloss

je člen kreativní skupiny OKOLO, designér a spoluiniciátor založení značky BOTAS 66 a zakladatel nezávislého časopisu Pedal Project. Absolvoval studium v ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace na pražské UMPRUM a  mimo širokého působení na poli grafického designu se zabývá projekty napříč obory, jako jsou hudba, fotografie, video. Nositel ocenění European Design Awards, Czech Grand Design, Národní ceny za studentský design pravidelně publikuje v odborných knihách či časopisech Work, Search Design!, X, DAMn, Dolce Vita, Typografia nebo Revolver Revue.

Produktový design

Matej Činčera

se podílel na založení kreativní skupiny OKOLO a Pedal Project. Vyhrál cenu za Nejkrásnější knihu roku s publikací OKOLO Mollino. Právě s kolegy z OKOLO realizuje mnoho originálních kurátorských, publikačních a výtvarných projektů a se svým kolegou Janem Klossem vytvořili například grafické řešení pro designSUPERMARKET festival současného designu. Vystudoval grafický design na SUPŠ a VŠUP.

Produktový design

Jitka Mikulicová

vystudovala VŠUP v Praze a postgraduální program HISK v Ghentu. Je známa svébytným a citlivým uvažovaním v malířském médiu. Kromě malby pracuje také s objektem nebo sochou. Obecně je ve své práci otevřena různým materiálům a formálním strategiím. Její dosavadní přístup zahrnuje jak smyslově-intuitivní, tak konceptuální rétoriku.

Produktový design

 

Jitka Šosová

Jitka Šosová je absolventka dějin umění na Univerzitě Karlově a dějin a teorie designu a nových médií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Dlouhodobě působí v Národní galerii v Praze a rovněž spolupracuje s dalšími muzejními a galerijními subjekty, například s pražským Museem Kampa či s Galerií Klatovy/Klenová, jako kurátorka a lektorka. Zabývá se především vizuální kulturou a uměním od 60. let do současností a metodologií dějin umění. Přispívá do tištěných i online médií, publikovala také řadu odborných textů.

Produktový design

Vladimír Strejček

založil v roce 2002 ilustrátorské studio DRAWetc, které dva roky poté dalo vzniknout etc. galerii. Je spolutvůrcem módní značky UrbanLegend a pořádá komiksovou soutěž ARNAL ve spolupráci s Komiksfestem. V roce 2013 s Haninou Větrovcovou založil sérii kreslících kompetitivních akcí Raw Art Wrestling (RAW) a rok poté založil digitální komiksové nakladatelství BigBookBrotherhood.

Produktový design

Ondřej Elfmark

Studoval průmyslový design na VŠVU v Bratislavě, produktový design na HKD v Gothenburgu a diplomoval na VŠUP v Praze. Ve své praxi se především zabývá produktovým designem pro spotřebitele, veřejným prostorem a drobnou architekturou s přesahem do moderních technologií. Dále se věnuje edukační činnosti v oboru technologie a nových materiálů. Ve Stockholmu pracoval pro švédské Designcentrum. Autorsky se podílel na jednom z projektů pro IKEA. 

Produktový design

Radek Pokorný

(1971) Dlouhý čas autodidakt, ve čtyřiceti začal studovat. Absolvoval Akademii současné fotografie a následně grafický design, fotografii, dějiny umění, dějiny designu a multimedia na Scholastice. Při navrhování knih, brožur, časopisů, webových stránek nebo obalů hudebních nosišů se snaží propojit typografické řemeslo se současným grafickým designem. Od roku 2010 lektoruje, mezi jeho žáky patří profesionální fotografové i nositelé ceny Czech Press Photo. Jím graficky upravená publikace O čem sní získala hlavní cenu Fedrigoni Card Couture Awards 2017 – Das außergewöhnlichste Projekt (Výjimečný počin).

  

Produktový design

Tomáš Machač

Tomáš Machač je absolvent Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem v oboru produktový design. Studoval zde bakalářské i magisterské studium, pod vedením Jana Čapka. Zaměřuje se především na produktový design a 3D softwary. Ve své práci upřednostňuje čistotu, jednoduchost, funkčnost a originalitu.

  

Produktový design

Andrea Průchová

Andrea Průchová je teoretičkou vizuální kultury, výzkumnicí a pedagožkou. Vyučuje na Karlově Univerzitě (mediální studia/žurnalistika) a Prague College (Fine Arts Experimental Media/Media & Communication Studies). V oblasti výzkumu spolupracuje s Národním filmovým archivem a Ústavem pro studium totalitních režimů, založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. Je držitelkou Fulbrightova stipendia, stipendia Georg Eckert Institute a stipendií Hlávkovy nadace Nadání. Do českého jazyka přeložila a doslovem opatřila výbor esejí Způsoby vidění Johna Bergera a spolupodílela se na překladu Teorie obrazu W. J. T. Mitchella. V zahraničí publikovala formou samostatných kapitol v Palgrave Macmillan (2015) a Springer Publishing House (2017), v domácím prostředí přispěla například do časopisů Mediální studia, Sociální studia či Iluminace. Pravidelně se účastí zahraničních konferencí a veřejných diskuzí. V roce 2018 obdržela doktorský titul (Ph.D.) na FSV UK za dizertační práci věnující se problematice zobrazování moderní historie.

  

Produktový design

Martin Koreň

Martin Koreň je absolventem Strojní fakulty na pražské ČVUT v oboru Letadlová technika. Jeho profesním zaměřením je design a výrobní technologie v letectví. Působí v průmyslu, spolupracuje s odborně zaměřenými firmami, ale podílí se také na vývojových projektech na univerzitě. Každodenním nástrojem v jeho práci je 3D CAD software.

 

  

Produktový design

Anna Koucká

Vystudovala anglický jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jeden semestr studovala na University of Miami, kde kromě kurzů anglické a americké literatury docházela také do kurzu figurální kresby. Lektorské zkušenosti získala na gymnáziu, základní škole a ve třech jazykových školách, kde kromě dětí učila také dospělé.

Produktový design

Jakub Petr

Jakub Petr je výtvarník a designér se zaměřením nejen na sklo, ale i přesahem do jiných disciplín, jako jsou nová média. Studoval na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze. Vyniká v užívání vědeckých poznatků ve své tvorbě, konstrukcí vlastních strojů a kromě designu užitkového skla se věnuje i návrhům světel. Teoretické znalosti v oboru ověřuje vlastní řemeslnou praxí.

                                                                                                                                                                                             

Předměty

Produktový design

Design výrobků

Hlavním zaměřením atelieru je obor produktový design - design výrobků se specializací na praktické znalosti reflektující současný kontext materiálů, technologií a designerských trendů. Obor produktového designu neustále rozšiřuje pole své aktivity a klade nové nároky na mladé tvůrce, na druhou stranu však skýtá širší možnosti uplatnění a realizace. Studenti mají možnost sledovat problematiku produktu a průmyslové výroby z různých úhlů. Od technologické roviny výrobních a materiálových omezení, přes správné chápání funkce daného produktu v rámci firemního portfolia až po marketingové strategie.

Absolventi  jsou schopni prezentovat a komunikovat v odborné terminologii spojené s touto oblastí,  ovládají také základy jednotlivých technologií, práci s materiály jako kov, dřevo, sklo, keramika nebo plasty a pochopí, co dovoluje technologie při navrhování. Jsou také schopni efektivně začleňovat nejnovější technologie, jako jsou 3D scanování nebo Rapid Prototyping do tvůrčího procesu. Studenti se dále bezpečně orientují v současném designérském diskurzu, v dějinách designu, trendových definicích, znají a chápou jednotlivé charakteristiky světových center designu.

 

Vyučující:

Jan Čapek

  

Produktový design

Technologie prostorové tvorby

Nedílnou součástí tvorby designera je znalost technologií výroby, materiálů a jejich vlastností, které významně ovlivňují výsledný tvar produktu, kvalitu a dostupnost na trhu. Právě to je hlavní zaměření předmětu Technologie prostorové tvorby. 

Studenti se v průběhu tříletého studia seznámí s nejběžnějšími materiály a technologiemi využívanými ke zpracování těchto materiálů. Naučí se respektovat danou technologii výroby již při návrhu produktu, dokáží připravit komplexní projektovou dokumentaci včetně návrhu technologických postupů pro výrobu připravovaných produktů. Seznamují se základními materiály, jakými jsou dřevo, kov, sklo, keramika a plast. Výuka technologií je rozdělena do jednotlivých bloků podle zvolených materiálů a je propojena jak s programem ateliérové výuky, tak s praxí v oboru.

Vyučující:

Ondřej Elfmark

 

 

 

Produktový design

Dějiny designu

Přednáškový cyklus provádí studenty historií světového designu od jeho počátků v druhé polovině minulého století až po jeho nejaktuálnější dění. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny jak na výrazné proudy a styly, které ovlivnily nejenom design a architekturu, tak na volné umění, módu či grafický design. Skrze užité umění nahlížíme i do obecné teorie a historie výtvarného umění. 

Mezi hlavní témata studia patří úvod do obecné problematiky, historie designu (interiérového, produktového, průmyslového, konceptuálního), design druhé poloviny minulého století a téma současného designu. Kromě samotné historie se výuka věnuje obecným problémům jako je například publicistika designu a jeho vnímání v současné společnosti.

 

Vyučující:

Adam Štěch

Produktový design

Anglický jazyk

Příprava pro základní osvojení jazykové kompetence a komunikačních dovedností, které umožní studentovi komunikovat v situacích praktického a profesního života. Výuka se soustředí na rozšiřování znalostí gramatiky, prohlubování slovní zásoby, schopnost orientace v odborných textech a na přípravu pro orientaci a komunikaci v mezinárodním kontextu.

Výsledkem je schopnost orientace v náročnějších textech, základní reflexe své odborné činnosti a artikulace odborných postojů v anglickém jazyce. Při výuce jsou používány učebnice Face2Face a Complete First. Součástí výuky je práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu a vyhledávání informací. Obsah výuky je obohacen o témata a terminologii z oblasti uměleckého provozu.

 

Vyučující:

Anna Koucká 

Produktový design

Ročníkový projekt

Smyslem tohoto předmětu je komplexně připravovat studenty na jejich klauzurní práce v jednotlivých ročnících. Vede studenty ke vhodné volbě tématu i vyjadřovacího média. Formou individuálních schůzek s pedagogy a společných prezentací si studenti osvojují způsoby jak obhájit svou vlastní práci.  

Součástí výuky je také seminář o psaní obhajoby ročníkového projektu. Předmět vede studenta po praktické i teoretické stránce k prezentaci ročníkového projektu v rámci jeho oboru. Důraz je kladen nejen na kvalitní zvládnutí projektu, ale také na práci se samotnou prezentací a prokázání nabytých dovedností a znalostí. 

 

Vyučující:

Jan Čapek

Produktový design

Závěrečný projekt

Tento předmět připravuje studenty komplexně na jejich závěrečnou práci ve zvoleném oboru. Vede studenty k vhodné volbě finálního tématu i vyjadřovacího média. Formou individuálních schůzek s pedagogy a společných prezentací si studenti osvojí způsoby jak obhájit svou práci.

Součástí předmětu je seminář na téma psaní obhajoby závěrečného projektu a reakcí na oponentské posudky. Předmět vede po praktické i teoretické stránce studenta k úspěšnému završení studia ve zvoleném oboru (za předpokladu splnění všech náležitostí a povinné docházky). 

 

Vyučující:

Jan Čapek

Produktový design

Vizuální teorie a kultura

Předmět seznamuje studenty s problematikou vizuální kultury a rozšiřuje tradiční pohled na širší problematiku běžně vnímaného obrazu. Věnuje se proměnám funkce obrazu v moderní společnosti v období fenoménu fotografického záznamu, filmu, televize a internetu. Zaměřuje se na kritické zkoumání tvorby obrazů a jejich ideologického pozadí s důrazem na problematiku reklamního zobrazení. Důraz je kladen na problematiku reklamního zobrazení, na vysvětlení základních principů a teoretického zázemí tématu.. Výuka je kombinována se seminářem, v němž je kladen důraz na čtení základních textů, rozbor jednotlivých děl a diskutování klíčových otázek.

Po absolvování předmětu je student schopen definovat základní témata a pojmy z oblasti vizuální kultury, orientuje se v dané problematice a je schopen interpretovat širokou škálu obrazů z pohledu teorie vizuální kultury. Rovněž získává praktické informace a orientaci v základní literatuře, s níž se naučí pracovat. Absolvování předmětu účastníkovi zajistí základní orientaci v oblasti vizuální kultury: porozumí základním tématům, zná pojmy a klíčové představitele vizuální kultury, která je pro reklamní tvorbu nezbytná. Vědomosti získané během absolvování předmětu je student schopen využít ve svých praktických výstupech. Teorie vizuální kultury je podstatná i jako zdroj inspirace pro vlastní práci a pro její kritickou reflexi a přemýšlení o ní.

 

Vyučující:

Andrea Průchová

Produktový design

Marketingová komunikace

Předmět vybavuje studenty znalostmi z oblasti marketingové komunikace, public relations a masových médií.  Zprostředkovává mezioborové znalosti a dovednosti formující absolventy ve vyzrálou osobnost moderního světa, v němž je reklama a vlastní prezentace jedním ze zásadních faktorů úspěchu.
Výuka reaguje na potřeby porozumět světu marketingu, úspěšně se v něm (i jako umělec) pohybovat a následně kvalitně prezentovat sebe a svoji tvorbu.
Mezi výrazná témata výuky patří především mediální chování a vystupování a základy etiky a práva v reklamní oblasti.
Poskytuje komplexní přehled teorií a praxí komunikačního průmyslu, jeho nástrojů a kanálů. Je zaměřen nejen na teoretické základy, ale především se snaží hledat jeho praktické využití.
Součástí výuky je také praxe v reklamní agentuře. 

 

Vyučující:

Dominik Hrodek

Produktový design

Počítačová grafika / grafické programy pro 3D

3D modelování pomocí programu McNeel Rhinoceros je rozdělen na dvě části. Základní a pokročilý kurz doplněný o Grasshopper 3D provádí studenty modelováním, mapováním, osvětlením, renderováním a parametrickým designem (doporučená je znalost základů fotografie pro komponování scén a Adobe Photoshop pro postprodukci a úpravu textur).

Studenti kurzu modelují, mapují a fotorealisticky renderují 3D objekty. Umí modelovat parametrický design, jsou schopni připravit data pro 3D tiskárnu, cnc apod. Seznamují se se softwarem Rhinoceros a s moduly V-Ray a Grasshopper, získávají vědomosti o zákonitostech osvětlení 3D scény.

Vyučující:

Tomáš Machač

Produktový design

Odborná praxe 

Předmět poskytuje studentům zkušenosti při práci v reálném prostředí, umožňuje jim aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi. Integrací pracovních cvičení s odbornou praxí spolu s konzultacemi s přizvanými odborníky rozvíjí komunikační schopnosti a připravuje studenty na budoucí pracovní prostředí.

Student se umí snadno zařadit do provozu pracoviště a samostatně vykonávat základní praktické činnosti v oboru. Získává informace nezbytné pro výkon jemu určené pozice a také kompetence v používání metod práce a hodnocení vlastní činnosti jako součásti procesu výroby, vývoje a umělecké produkce.

Vyučující:

Evžen Šimera

 

 

Produktový design

Základy výtvarných technik

Studenti se seznamují s většinou standardních, tradičních i aktuálních výtvarných technik používaných v současné době v uměleckém provozu. Od technologických principů výroby, materiálových specifik, přes správné pochopení formálních charakteristik až ke kritickému hodnocení osobních koncepcí a cest k autentickému autorskému postoji. Absolvent ovládá základní techniky výtvarné tvorby, přípravy materiálů pro navrhování a kompletaci projektů, zejména jejich prezentace, případně uplatnění hotového díla na trhu.

V odborných workshopech se studenti seznamují s jednotlivými fázemi kreativního procesu, vytváří si vztah k různým materiálům, osvojují si základní postupy při zpracovávání a rozpoznávání omezení. Postupně se tak studenti mohou seznámit se základními nástroji potřebnými k práci výtvarného umělce a designéra a v případě vážného zájmu o danou techniku, mohou dále prohlubovat své technické znalosti a dovednosti.

 

Vyučující:

Jitka Mikulicová

Produktový design

Výběrový seminář

Výběrový seminář funguje především jako setkávání studentů i pedagogů při příležitosti shlédnutí nejrůznějších prezentací. Součástí bývá také prezentace prací studentů, diskuse či vystoupení pozvaných hostů, a to zejména zahraničních. Studenti se učí prezentovat vlastní dílo, osobní program nebo metody práce a dovednost řízené odborné diskuse. Studenti získávají přehled o aktuálním dění v oboru, schopnost kritické analýzy, hodnocení vlastní tvorby a zasazení do dobového a žánrového kontextu.

Výběrový seminář dává prostor pro realizaci speciálních přednášek, prezentací přizvaných tvůrců a teoretiků a krátkodobých workshopů nebo delších pedagogických vstupů hostujících profesorů. Výběr témat a osobností bude upřesňován podle možností školy a hostů na základě předběžných požadavků studentů a pedagogů.

 

Vyučující:

Evžen Šimera

                                                                                                                                                                                             

Zájemci o studium a studenti

VOŠ Scholastika pomáhá studentům získat teoretické a praktické zázemí k práci k vytvoření vlastních efektivních pracovních návyků, které jim pomohou uplatnit se na profesionální designérské scéně. 

Prakticky zaměřená výuka se opírá o spolupráci s uznávanými studii či samostatně tvořícími designéry, kteří se stali našimi partnery v oblasti oborových praxí pro naše studenty. Kromě standardní ateliérové výuky nabízíme studentům možnost účastnit se programu konzultací s mladými evropskými designéry, které platforma Scholastika již delší dobu zve na prezentace a přednášky nebo komentované prohlídky v grafických, designérských nebo architektonických studiích.  Naše studenty podporujeme ve vlastní výstavní činnosti a několikrát ročně pro ně organizujeme společné, kurátorované výstavy v galeriích. 

Počet studentů v ročníku nepřekračuje 25 posluchačů. Tato kapacita umožňuje vedení i pedagogům školy studenty vést, lektorovat a učit v malých kolektivech (ateliérech) a umožňuje tak individuální přístup pedagoga ke každému studentovi. 

Přihlášky do prvního ročníku VOŠ Scholastika pro zaměření Grafický design, Produktový a Motion design můžete posílat na vos@scholastika.cz.

První termín přijímacích pohovorů pro školní rok 2019/20 bude probíhat 11., 12. a 13.6.2019.

Výjimečnost školy

Ze současné nabídky českých vyšších odborných škol vybočuje zaměření Scholastiky na produktový a grafický design, které se neomezuje na polygrafii ani na technické ovládnutí digitálních prostředků, ale směřuje k samostatné tvůrčí integritě absolventa, jeho schopnosti orientovat se ve vizuální kultuře i v prostředí potenciálních zaměstnavatelů. Přínos studijního programu tedy nespočívá pouze v přidané hodnotě (praxe, zahraniční spolupráce, prezentační dovednosti), nebo v reakci na poptávku, ale vyrůstá ze samotné koncepce programu a jeho zaměření.

Předměty na VOŠ Scholastice vedou respektované osobnosti ve svých oborech. Například mezinárodně uznávaný designér Jan Čapek, grafik a spolutvůrce značky Botas 66 Jan Kloss, kurátor a teoretik designu Adam Štěch, ilustrátor Vladimír Strejček, teoretička umění Terezie Nekvindová nebo odborník na komunikaci a marketing Dominik Hrodek.  Řádné denní studium je vedeno ateliérovou výukou probíhající každý týden formou schůzek podle předem stanoveného rozvrhu. Každý semestr končí klauzurami, kdy odborná komise složená ze stálých pedagogů Scholastiky a zvaných hostů hodnotí studentské práce vystavené na veřejné klauzurní výstavě.                                                                                                                                                             

Přijímací pohovor

Zájemcům o  studium stačí zaslat emailem vyplněný formulář a  doklad o zaplacení administrativního poplatku. Formulář je ke stažení na našich internetových stránkách. Vyplněný formulář zasílejte na vos@scholastika.cz. Po přijetí přihlášky Vás budeme kontaktovat s informacemi o  přijímacím řízení.

Přijímací pohovory se konají vždy na jaře školního roku, pro uchazeče, kteří chtějí nastoupit ke studiu na podzim. Probíhají vždy ve dvou termínech (ty jsou vyhlášeny s dostatečným předstihem) za účasti všech pedagogů Scholastiky. Uchazeč přímo na pohovoru předloží přehled svých domácích prací, v minimálním počtu 10 kusů, okomentuje práce a promluví o svém zájmu studovat na VOŠ Scholastika. Výsledky jsou uchazečovi sděleny v co nejkratším čase emailem a jsou také uveřejněny na našich webových stránkách.

Administrativní poplatek za přijímací pohovor činí 600 Kč. Částku pošlete na číslo účtu: 6322645001/5500 a do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení.

Přihlášky do prvního ročníku VOŠ Scholastika pro zaměření Grafický, Produktový a Motion design můžete posílat na vos@scholastika.cz do 31.5.2019.

První termín přijímacích pohovorů pro školní rok 2019/20 bude probíhat 11., 12. a 13.6.2019.

Školné

Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do prvního ročníku od září 2019 činí 42 000 Kč.
VOŠ Scholastika nabízí také možnost „talentových stipendií“ a slev pro studenty pokračujících ve studiu do dalšího ročníku. Školné je rovněž možné rozdělit až do 4 splátek.

Pomůžeme vám sjednat studentskou půjčku na úhradu školného. V případě zájmu nás kontaktujte na vos@scholastika.cz

 

Jak se mohu ke studiu přihlásit?


Jednoduše vyplňte náš online formulář.

Pouze denní studium
Obor vzdělávání (kód a název): 82-41-N/18 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-41-N/18 Vizuální komunikace
IZO školy: 181 076 748

Otázky a odpovědi

Co by mě ještě na Scholastice mohlo zaujmout?

Platforma Scholastika organizuje pro své studenty řadu doprovodných aktivit, jakými jsou přednášky hostů z řad umělců, teoretiků a designerů české i mezinárodní scény. Pořádáme komentované prohlídky výstav ve velkých institucích, ale také malých, nezávislých galeriích a studiích. Několikrát ročně organizujeme zahraniční zájezdy za uměním a designem (například na Benátské Bienále, milánský Salone del Mobile, nebo berlínský Gallery Weekend). Naši studenti mohou využívat prostor školy, její vybavení a knihovnu pro vlastní tvorbu a individuální studium.

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Jednoduše nám poslat na náš e-mail vos@scholastika.cz vyplněnou přihlášku, kterou si stáhnete na webových stránkách.

Pro koho je studium na VOŠ Scholastice určeno?

Vzdělávací program VOŠ Scholastika funguje jako unikátní, prakticky orientované, tříleté studium, které umožňuje absolventům středních škol nebo bakalářských stupňů VŠ získat nové odborné dovednosti a praktické znalosti, které jim pomohou nastartovat svou vlastní pracovní kariéru v umělecko-designérském oboru. VOŠ Scholastika samozřejmě také vyhovuje zájemcům hlásícím se na VŠ se stejným zaměřením, jako odborná příprava pro úspěšné přijetí. 

Dokáže mě studium ve Scholastice připravit na přijímací řízení na vybranou VŠ?

Je to jedním z našich cílů. Snažíme se studenty prakticky připravit a informovat po stránce teorie tak, aby byli lépe připravení a tedy úspěšnější při splnění přijímacích zkoušek na VŠ. V loňském roce se dostalo 16 studentů ze Scholastiky na AVU, UMPRUM, FaVu, FAMU, UJEP a FUD.

Mám po přijetí na VOŠ Scholastika status studenta?

Ano. VOŠ Scholastika je od roku 2015 státem akreditovanou vyšší odbornou školou a přijatým uchazečům do denního studia garantuje status studenta. Po úspěšném složení závěrečné státní zkoušky a absolvování celého studia je studentům udělen titul DiS.

Jsou na VOŠ Scholastika přijímací zkoušky?

Ano, probíhají vždy v období zima/jaro ve dvou termínech. Uchazeč musí předložit minimálně 10 domácích prací, které ohodnotí odborná komise a zúčastnit se osobního pohovoru. Výsledky pohovoru sdělujeme brzy, většinou v následujících 14 dnech.

Jaká je historie školy?

Od svého vzniku v roce 2012 prošlo vzdělávací platformou Scholastika více než 700 studentů.  Stále sídlíme v unikátním prostoru funkcionalistické budovy bývalých Dopravních podniků, kde od počátku nabízíme odborné kurzy pro veřejnost v 11 oborech a od roku 2016 také regulérní denní studium na vyšší odborné škole vizuální komunikace.

Kdo za nápadem otevřít uměleckou školou stojí?

Scholastika vznikla z popudu umělců Ondřeje Brodyho a Evžena Šimery, spolužáku ze studií na pražské AVU a UMPRUM. Přes běžné obtíže se během pěti let existence školy podařilo vytvořit progresivní prostředí spojující přední české odborníky z mnoha oborů, jasnou vizi a snahu otevírat svět umění a designu širší veřejnosti. A to byl i původní záměr.

Kdo na škole v minulosti učil?

Mezi dlouhodobě spolupracujícími pedagogy Scholastiky se objevili finalisté či laureáti Ceny J. Chalupeckého malíři Michal Pěchouček, Jiří Franta, David Böhm nebo fotograf Jiří Thýn, mezinárodně respektovaní autoři produktového, interiérového a módního designu Jan Čapek, Roman Vrtiška nebo dvojice Jan Kloss a Matěj Činčera. Ale své prezentace a workshopy zde uskutečnila řada dalších umělců a designerů, mezi nimi například Krištof Kintera, Vladimír 518, Adam Budak, Aleš Najbrt, Maarten de Ceulaer, Veronika Ruppert, Eva Eisler, Jiří David, studio Dechem, Daniel Gonzalez, Elric Petit nebo Jiří Kovanda.

Adresa
         Scholastika
         Římská 103/12
         Vinohrady, 120 00
         Praha 2
Newsletter
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.