Scholastika umělecké kurzy

Specializované kurzy Scholastika probíhají formou semestrální ateliérové výuky pro veřejnost. Studenti volí naše kurzy z několika důvodů, pro některé fungují jako „přípravný“ ročník před přijímacími zkouškami na vysoké umělecké školy, některým studentům kurzy poskytují praktické zdokonalení v jejich tvorbě, kterou se živí, pro někoho jsou kurzy koníčkem. Jsme otevření všem zájemcům. V rámci tohoto studia seznamujeme své studenty s kontextem současného výtvarného umění a designu. Dbáme na to, aby studenti měli možnost získat praktické dovednosti a teoretické znalosti předávané vyhlášenými profesionály z umělecko-designérské scény. 

Scholastika v rámci kurzů organizuje pro své studenty řadu doprovodných aktivit. Navštěvovat mohou přednášky hostů z řad umělců, teoretiků a designerů české i mezinárodní scény. Pořádáme komentované prohlídky výstav ve velkých institucích, ale také malých, nezávislých galeriích a studiích. Několikrát ročně organizujeme zahraniční zájezdy za uměním a designem (například na Benátské Bienále, milánský Salone del Mobile, nebo berlínský Gallery Weekend). Naši studenti mohou využívat prostor školy, její vybavení a knihovnu pro vlastní tvorbu a individuální studium.

Se Scholastikou již v minulosti spolupracovali umělci, teoretici umění, kurátoři, módní návrháři, designeři nebo ředitelé významných institucí: Krištof Kintera, Vladimír 518, Adam Budak, Aleš Najbrt, Maarten de Ceulaer, Veronika Ruppert, Studio Dechem, Elric Petit, Jiří Kovanda a další. Mezi autory přednášek a prezentací patří nejvýraznější osobnosti české i zahraniční umělecké scény. 

V každém semestru se snažíme zajišťovat prezentaci děl našich studentů jednak na pořádaných výstavách v partnerských galeriích, nebo na pravidelných semestrálních, klauzurních výstavách ve škole. Touto cestou studenti získávají důležité zkušenosti z instalační a výstavní praxe.

Uvažujete o studiu? Zanechte nám kontakt, řekneme Vám víc.

Ateliéry

Ateliér malby

Umělecké kurzy v Ateliéru malby se zaměřují především na práci s barvou, osvojení si malířských postupů a hledání identity ve vlastní tvorbě. Pod vedením zkušeného lektora objevíte specifické přístupy a techniky, které vám pomůžou vyjádřit sebe sama na malířském plátně.

Harmonogram semestru 

Program pro nové studenty:

 • Malba velkoformátového zátiší. Práce s barvou, perspektivou, kompozicí a světlem.
 • Malba portrétu dle živého modelu. Uvědomování si správných proporcí, stáří a specifického výrazu modelu.
 • Malba figury dle živého modelu. Zaměření se na stabilitu a její správné postavení.
 • Cvičení malířských technik: specifika velikosti štětce při utváření charakteru malby, lazurní a pastózní malba, gradient, materiálové koláže, šablony, použití textu v malbě… 
 • Práce s kompoziční skladbou na ploše obrazu, malba detailu, či objektu přes celý formát, redukce malířské předlohy…

Program pro pokročilé studenty:

 • Rozpracování a konzultace vlastních témat, popřípadě navázání na práci z předešlého semestru.
 • Malba za pomoci digitálního projektoru, americká retuš.
 • Možná další cvičení: zadávání úkolů vzájemně mezi studenty, včlenění  prvku do obrazu vybraného druhým studentem, malba na téma můj oblíbený a neoblíbený hudební interpret, použití teoretického textu z výtvarné publikace a vytvoření díla na jeho základě, atd…

Společné aktivity během semestru:

 • Zadávání domácích úkolů, jež jsou navázány na konkrétní jména současných malířů + individuální konzultace.
 • Cca jednou za měsíc společná konzultace, prezentace a zhodnocení dosavadní práce.
 • Návštěva ateliérů zajímavých umělců (malířů).
 • Tvorba street artu v některé z pražských lokací.

Vyučující:

Jitka Mikulicová

vystudovala VŠUP v Praze a postgraduální program HISK v Ghentu. Je známa svébytným a citlivým uvažovaním v malířském médiu. Kromě malby pracuje také s objektem nebo sochou. Obecně je ve své práci otevřena různým materiálům a formálním strategiím. Její dosavadní přístup zahrnuje jak smyslově-intuitivní, tak konceptuální rétoriku.

Intermediální ateliér

EN
The purpose of the studio is to establish a space where all creative activities and artistic adventures such as painting, drawing, object-art, installation, performance, and music can meet. The central tenet of our approach is the openness to the mutual blending of these media, while remaining free to zero in on a singular aspect of one of them. In the studio, through experiments, tasks, and translations, we learn how to think and shape our own opinions and ideas.
The studio environment should encourage the taking of risks, so that we are free to push boundaries and learn about the arts

CZ
Smyslem ateliéru je vytvořit prostor, ve kterém se potkávají veškeré kreativní a umělecké příštupy jako malba, kresba, objekt, instalace, či performance. Důležitým aspektem je vzájemné prolnutí těchto médii nebo zcela vyhranění se vůči jednomu z nich. V ateliéru se za pomocí experimentů, úkolů a přednášek naučíme o umění přemýšlet a formovat vlastní názory a ideje.
Ateliér by nám měl sloužit k účelu se nebát riskovat, experimentovat a vzdělávat se v oblasti umění.

Vyučující:

Tomáš Mitura

Tomas is a graduate of the Academy of Fine Arts in Prague.  He devotes his time not only to painting, but also to illustration, graphics and music (he acts as a front man in the noise-punk band Vole).  Tomas is also involved in tattooing and, together with Štěpán Marko, has published a book on tattooing outside the salon called "Poke poke poke" in 2017.

Je absolventem pražské AVU, věnuje se nejen malbě, ale také ilustraci, grafice a hudbě (působí jako frontman v noise-punkové kapele Vole). Zabývá se také tetováním a spolu se Štěpánem Markem vytvořil v roce 2017 publikaci o tetování mimo tetovací salóny nazvanou “Poke poke poke”.

 

 

Ateliér sochy

Kurz v ateliéru sochy vám ukáže problematiku sochy, objektu a jeho instalace v prostoru v širším kontextu. Výuka je rozdělena do dvou fází. V první se zaměříme na tradiční, ruční modelování lidské postavy (modelování z hlíny a následné odlévání do sádrové formy). V druhé části potom rozšiřujeme znalosti objevováním možností využití sochy v ostatních uměleckých oborech. Absolvent tak získá teoretickou i praktickou znalost, jak přistupovat k vlastní sochařské tvorbě.

Vyučující:

Pavel Karous

Pavel Karous je sochař, který vytváří objekty, věnuje se site-specific instalacím, intervencím do veřejného prostoru, architektuře výstav a designu. Vystudoval pražskou VŠUP a ve své tvorbě se zabývá především vztahem mezi geometrií a lidskou společností. Se svým dlouhodobým projektem Vetřelci a volavky dokumentuje a popularizuje výtvarné umění ve veřejném prostoru z období reálného socialismu a reálného kapitalismu. Je autorem publikace Vetřelci a volavky, která získala první místo v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2013 v kategorii Odborná literatura.

Ateliér šperku

Šperky fascinují lidstvo po staletí. Během kurzu vás provedeme od tradiční české šperkařské výroby až k moderním technologiím současnosti. Poznáte teoreticky i prakticky všechny fáze vytvoření šperku. Znalost technologie výroby, inspirační zdroje, výroba modelů, realizace. Mimo výuky v pražském ateliéru se podíváme také do trutnovské šperkařské dílny. Konečným výstupem hodin strávených v ateliéru bude váš vlastní jedinečný šperk.

Harmonogram semestru:

Na začátku kurzu, se nejdříve seznámíme se studenty a zjistíme jejich očekávání, abychom se co nejvíce přiblížili společnému cíli. Seznámíme studenty s naší prací, pro představu naší vize šperku a zároveň se podíváme na obecné technologické možnosti. Po těchto přehledech, se začneme věnovat už samotnému šperku, výběru konkrétního typu a inspiračních zdrojů. Současně s tím bychom už začali se studenty navrhovat šperk, který si ke konci kurzu s naší pomocí vyrobí. Návrhy budeme dělat od první skici až po modely z různých dostupných materiálů. Zároveň budeme v průběhu kurzu pomáhat určovat vhodnou technologii na výrobu konkrétních návrhů dle vlastních schopností studentů. Na konci kurzu pojedeme do výrobní dílny v Turnově, kde si studenti si s naší pomocí šperk vyrobí.

Vyučující:

Jiří Belda a Viktorie Beldová 

Jiří Belda vystudoval ateliér Sklo, kov a glyptika na Pražské UMPRUM, poté se věnoval autorskému šperku a  restaurování, po revoluci založil firmu značku Belda Factory, pod kterou doteď jako hlavní designér tvoří malé kolekce šperků. Jeho dcera Viktorie šla v jeho stopách, vystudovala ateliér Produktového designu také na UMPRUM a je zapojena do rodinné firmy. V současné době se věnuje hlavně šperku, spoluzaložila ale také studio Veronika/Viktorie které se věnuje produktovému designu. Belda Factory byla několikrát nominována na cenu Czech Grand Design, a nominaci z roku 2015 proměnila v rámci Ceny veřejnosti. Rodina Beldových se dlouhodobě stará o České korunovační klenoty a nejen díky tomu patří tedy ke špičkám ve svém oboru.

Ateliér grafického designu

Kurz grafického designu vám pomůže vytvořit základy pro vlastní autorský přístup. Naučíte se vnímat grafický design v širších souvislostech, vybírat vhodná média a jejich formáty s ohledem na cílovou skupinu, ke které mluvíte. Vizuální komunikaci si osvojíte pomocí jednotlivých úkolů jako plakát, kniha, časopis nebo tvorba celkové corporate identity. Cílem kurzu je vybavit každého studenta znalostmi a zkušenostmi z praxe, které vám pomohou kriticky přemýšlet a posílit tak vlastní motivaci pro realizaci v oboru.

 

*součástí kurzu je několik základních lekcí výuky Adobe programů (Indesign, Photoshop a Ilustrator) tyto lekce jsou mimo pravidelná ateliérová setkání, jedná se o cca 9 hodin výuky

Vyučující:

Helena Šantavá a Kateřina Přidalová

MgA. Helena Šantavá vystudovala grafický design na UMPRUM, v letech 2004–2008 byla odbornou asistentkou v ateliéru ilustrace a grafiky Juraje Horvátha. Od roku 1996 se na volné noze věnuje designu knih, výtvarných katalogů, výstav, kulturních akcí a grafickému designu v architektuře. V roce 2005 spoluzaložila literární kavárnu Fra, navrhla grafickou podobu Kulturního čtrnáctideníku A2. Spolupracuje s nakladatelstvími Arbor vitae, Argo, Academia, Baobab, Host, Malvern, Paseka, Torst a další. Je členkou a grafickou designérkou spolku Kruh – diskuse a přednášky o architektuře. V letech 2012–2014 pracovala na fakultě architektury Technické univerzity v Liberci. Je držitelkou několika cen v soutěži Nejkrásnější knihy roku (1998, 2006, 2016).

Mgr. Kateřina Přidalová je publicistkou, kritičkou designu a editorkou designreader.org. V současnosti je na volné noze, věnuje se projektovému vedení, copywritingu a spolupracuje s grafickými studii (Dynamo design, Toman design, Colmo, Lumír Kajnar). Přispívá do časopisů a online magazínů (kreativnicesko.cz, materialtimes.com, Host, Bulletin Moravské galerie, h7o.cz, Marketing & Media, Flash Art a další). V letech 2014 – 2016 byla členkou výběrové poroty Nejkrásnější české knihy roku a od roku 2014 je členkou Akademie Czech Grand Design. Jako lektorka vedla workshopy pro ateliér grafického designu AGD1 na brněnské FAVU (2013). V letech 2014–2016 pracovala jako projektová manažerka v Dynamo design. 

Ateliér grafického designu 2

Grafický design 2 pomůže rozvinout váš individuální způsob práce, estetické cítění a zvědavost. Budete připravovat zajímavá zadání jako tvorba značky, vizuální identita nebo mediální formáty. Designér nesmí postrádat zvědavost a chuť komunikovat. Naučíme vás patřičně analyzovat zadání, připravovat rešerše, třídit informace a formovat je do kvalitního výstupu. V průběhu lekcí budeme společně rozebírat různé možnosti použití obrazu, písma a jejich vliv na konečné výstupy. Díky vzájemné diskuzi si osvojíme obhajobu projektů a sebekritiku, tolik důležitou pro reálný svět grafického designéra.

 

 

Vyučující:

Markéta Hanzalová

MgA. Markéta Hanzalová vystudovala ateliér Písma a typografie u Prof. Jana Solpery na UPMPRUM.

Jako diplomovou práci vydala ve spolupráci s Alanem Zárubou sborník KÓD, na který navázal na diskuze a přednášky se snahou otevřít diskuzi o oboru grafického designu. Volným pokračováním byla i výstava  FOTO TYPO ŽIVĚ v galerii Langhans v Praze (aut. tým Michal Rydval a David Korecký). V letech 2011–2013 společně s MgA. Mikulášem Macháčkem vedla Ateliér grafického designu 2 na FaVU v Brně. V roce 2008 založila společně s MgA. Miroslavem Roubíčkem grafické studio Colmo, které se věnuje corporate identity, výstavním a kulturním projektům. Více na colmo.cz

Ateliér produktového designu, redesignu

Během kurzu vám ukážeme, jak přistupovat k návrhu a realizaci nového produktu. Design výrobku je klíčová vlastnost ovlivňující jeho uživatelskou oblibu a komerční úspěch. Naučíte se pracovat s vlastnostmi materiálů jako sklo, plast, kámen nebo dřevo a osvojíte si důležité principy. Ergonomie, morální, technologická a materiálová omezení produktového designu jsou nedílnou součástí práce designéra. Provedeme vás kontextem problematiky a společně navštívíme i nejrůznější sbírkotvorné instituce. Moderní doba přináší také virtuální produkty v prostředí internetu a zesiluje vliv technologie na samotnou realizaci. Z vaší práce v ateliéru si proto mimo klíčových znalostí odnesete funkční prototyp produktu splňující všechny tyto požadavky.

Vyučující:

Jakub Berdych a Josef Tomšej / Studio Qubus

Členové studia Qubus se domnívají, že design má nikoliv pouze individuální, ale vždy kolektivní, kooperativní a evoluční rozměr. Společně rozvijí myšlenku konceptuálního designu a novodobé symboliky, tedy i vizuální komunikace. K tomu jim napomáhá postmoderní smysl pro ironii, sebeironii a sarkasmus, s nímž komentují dění uvnitř komunity, společenské a kulturní předsudky, stereotypy a v neposlední řadě nejrůznější, přitom vždy směšný, nacionalismus.

Členové studia Qubus se mimo autorskou tvorbu věnují, stále častěji a víc než s nadšením, realizacím ve výstavnictví, v oblasti interiéru, veřejného prostoru a volného umění.

Ateliér fotografie a videa

V ateliéru fotografie a videa se zaměříme na společnou diskuzi nad audiovizuální tvorbou. Cílem společných hodin je rozvoj individuální tvůrčí osobnosti v každém studentovi. Zkušení lektoři vám poskytnou teoretickou podporu a praktický příklad pro osvojení si užitečných technik, které mohou posunout vaší vlastní tvorbu. Fotografie je ustálený obor, umožňuje však volné experimentování a kombinaci s dalšími formáty jako video. Využívá tradičních uměleckých postupů, ale nebojí se přínosu nových technologií. Součástí výuky jsou proto přednášky odborných hostů, společné návštěvy výstav a další aktivity pro přiblížení kontextu současného umění, technologie, fotografie a videa.

Vyučující:

Jiří Thýn

Ve své práci ohledává Jiří Thýn možnosti fotografie a testuje hranici mezi fotografovaným a viděným. Přestože řadí fotografie do cyklů, nevytváří početné série snímků na jedno téma. Cyklus využívá jako rámec přemýšlení o určitém problému, na který ukazuje z různých úhlů pohledu. Na výstavách kombinuje fotografie různých formátů s trojrozměrnými objekty a vytváří rytmizovaný celek, kde meziprostory zesilují sdělení. Obnažuje fotografii, aby ukázal, co předurčuje veškerou práci v tomto médiu. V jeho tvorbě se fotografická tradice nenásilně propojuje se současným postkonceptualismem.

Ateliér Komiksu

Kurz vám ukáže, jak převést vaše představy a nápady do komiksu. Na úvod si každý student zvolí téma semestrálního projektu. Může jít o autorský komiks, či adaptovanou předlohu. Kresba, scénář, dramaturgie, kreativa a další témata jsou potom konzultovány s maximální snahou dosáhnout vlastního komiksového příběhu. Lektor kurzu, vizuální umělec Kakalík, vám pomůže realizovat vaše představy a následně je obhájit při prezentaci na konečné klauzurní výstavě.

 

Moto kurzu:
1. společně najdeme pro každého námět
2. dramaturgicky ho poladíme
3. vytvoříme scénář
4. zrealizujeme komiks

Vyučující:

Kakalík

Narodil se v roce 1977 v Havířově. Vystudoval ateliér animace na VŠUP (Jiří Bárta). Spolupracoval na projektech pro  Óčko.tv, Playtvak, Vosto5, Stream, Nova, Prima, Česká televize, show Leoše Mareše, Ambi (Lokál Hamburk), Akce Cihla, Vodafone, Artpark (galerie Rudolfinum), no a nyní konečně SCHOLASTIKA!!!

Na www.kakalik.cz již 14 let vydavá každý den strip “Kuře”, které v roce 2015 dostalo cenu Muriel (KomiksFEST) strip roku.

Ateliér Ilustrace a kresba

Kresba je důležitá výtvarná technika a médium, od kterého se odvíjí další multimediální realizace. V ateliéru ilustrace a kresby vytváříme experimentální, otevřené prostředí hledající nové možnosti a vhodné postupy. Zkoumáme, co to je kresba a rukopis? Jak o nich uvažovat v kontextu současného umění? Rozvíjíme kresbou vlastní uvažování, zpřesňujeme techniky, linky a zpochybňujeme zažité předsudky.

 

Součástí výuky jsou dále přednášky vybraných uměleckých hostů a diskuze s nimi. Rozvinete vlastní talent a upřesníte si možnosti dalšího směřování.

Výuka je rozdělena do částí:

individuální konzultace a celoateliérová diskuze

kresebná cvičení (kromě kresby samotné budeme například zkoumat, jak správně pozorovat objekt před ilustrací, jak kreslit nehmotné předměty jako vzduch apod.)

Předpokladem ke studiu v Ateliéru ilustrace a kresby je základní znalost techniky kresby.

Vyučující:

David Böhm

Absolvent AVU, dlouhodobě se věnuje kresbě, často ve spolupráci s Jiřím Frantou. Spolu byli třikrát nominovaní na cenu Jindřicha Chalupeckého, absolvovali řadu stáží a residencí a realizovali desítky výstav. Kromě volné tvorby se David Böhm věnuje ilustraci a autorským knihám, za které získal ocenění např. Nejkrásnější kniha ČR, Magnezia Litera, Czech Grand Design, Bologna Children’s Book Fair 2017 či nominaci Der Deutsche Jugendliteraturpreis. více na davidbohm.net

Ateliér design interiérů

Design interiérů budov se v průběhu času rozvinul do samostatného oboru úzce souvisejícího s architekturou. Návrh interiéru vyžaduje silnou myšlenku, vizi, koncept, stejně jako architektonický návrh. Naučíte se analyzovat zadání klienta, kreativně řešit návrh a zpracovat výstup do vlastního konceptu. V průběhu studia simulujeme zadání včetně reálného prostoru, který navštívíme. Vaše návrhy pro virtuálního klienta budete připravovat pod odborným vedením. Naučíte se argumentovat, hodnotit a revidovat koncepty. Ve Scholastice vám k inspiraci dostupné všude na internetu přidáme tolik potřebné praktické znalosti, jak dovést váš projekt do zdárného konce.

Harmonogram semestru:

Každá lekce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Někdy k tomu doplňujeme i rychlá cvičení, kdy se studenti učí rychle prezentovat vlastní kreativní nápady formou skic. V průběhu semestru se seznámíme s referenčními návrhy, budeme navštěvovat showroomy a vždy se pokusíme dostat na nějakou rozpracovanou realizaci

Seznamování
- úvod, seznámení, zadání
- návštěva místa, analýza místa
- zaměření, vynesení projektu, vymodelování prostoru v programu google sketchup
- zobrazování v architektuře, měřítko, kreslení, perspektiva
- definice klienta a programu
- antropometrie a ergonomie
- typologie, provozní vazby, normy
Hledání
- definování klienta
- hledání prostorového konceptu
- organigram - typologicko provozní řešení
- referenční dispozice
- dispoziční řešení a základy prostorového rozvržení interiéru 
- materiálový koncept, tvorba moodboardů
Tvoření
- návrh koupelny, návrh kuchyně rozpočtování, nabídky, tendrování
- design povrchů
- návrh truhlařiny
- příprava vizualizací
- návrh osvětlení
- dekorace, grafika, doplňky základy postprodukce
Kompletování
- finalizace návrhu
- příprava prezentace
- obhajoby

Vyučující:

Ing. arch. Ivan Boroš 

- spoluzakladatel a partner architektonického studia EDIT!
- vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze
- roční studijní a pracovní stáž na fakultě architektury TUM v Mnichově
- ženatý, s 2 syny a jednou kočkou
- dle kolegů tendence k: černým stropům a k rámování v interiérech

Ateliér módního designu

Chcete znát, co skutečně obnáší stát se módním návrhářem? Ateliér módního designu vám tento svět přiblíží a provede vás procesem vzniku módní kolekce. Kritické a komplexní uvažování je důležitým prvkem úspěchu každého návrháře. Díky individuálnímu přístupu ke studentům objevíte nové cesty, jak tvořit a nalézt vlastní styl. Klademe důraz zejména na rozvoj kreativity podpořený technickou znalostí. Spojíte tak řemeslo, kreativitu a vytvoříte kolekci schopnou obstát na trhu.

Harmonogram semestru:

Věnovat se budeme několika základním okruhům:

1) semestrální úkol: základy střihové konstrukce oděvů (sukně); základy modelování oděvů - modelování na panně a na postavě
2) technický nákres oděvu; módní kresba a ilustrace
3) technologie textilu - druhy látek a textilií, práce s materiálem, pochopení různých specifik práce s rozdílnými médii; základní techniky potisku textilních materiálů
4) klauzurní úkol: individuální kreativní projekt; tvorba kolekce - rešerše, analýza tématu, experimentování, technická řešení; výtvarná prezentace kolekce, tvorba portfolia; tvorba kolekce - komunikace a prezentace
5) módní průmysl – základní pojmy, současný vývoj a trendy; aktuální kolekce světových návrhářů a značek; aktuální téma oboru - ekologická a etická móda
6) móda a módní průmysl v prostředí ČR - exkurze fashion showroomy Praha, exkurze průmyslová výroba - výlet
7) marketing módní tvorby - Jak založit vlastní značku?

Vyučující:

Alice Klouzková 

Alice Klouzková je jedna z předních českých módních designérek. Společně s Janou Jetelovou tvoří pod značkou SISTERSCONSPIRACY, která se vyznačuje tvorbou autorské pánské módy. Alice se vedle módního návrhářství zabývá také kurátorskou činností a v současnosti pracuje na dizertační práci Reinterpretace tradičních textilních technik v kontextu soudobého oděvního designu v rámci doktorského studia na pražské UMPRUM.

Ateliér sklo a objekt

V tomto ateliéru se studenti mohou zabývat jednak “redesignem“ obyčejných věcí nebo předmětů s vlastní přidanou hodnotou, kterým posouvají jejich vžitou estetiku směrem k současnosti. Pracuje se zpravidla s přírodními materiály, jako je sklo, kámen nebo dřevo, s využitím řemeslných technik při výrobě objektu. Studenti za dohledu pedagoga směřují za obecně platnou hranici nebo zažitou představu o designu objektu a tím nachází vlastní osobitou estetiku. Ateliér funguje v duchu ekologického myšlení - znovu vracet věcem jejich původní účel, nebo je kompilovat na objekt nový.

Vyučující:

Jakub Berdych

Jakub Berdych je spoluzakladatel jednoho z nejpopulárnějších českých designových studií Qubus Design. Od jeho vzniku v roce 2002 se věnuje především konceptuální tvorbě v tradičních českých materiálech, jako je sklo a porcelán. Jeho práce je možné spatřit nejen v českých, ale i světově proslulých galeriích, jako je např. Moss Gallery New York nebo Mint Gallery London a další. Kromě konceptuálního a produktového designu se věnuje realizacím v oblasti interiéru, architektury a volného umění. 

Cyklus přednášek dějin designu

Cílem cyklu přednášek je představit vývoj designu od jeho počátků v druhé polovině minulého století až po aktuální dění. Jednotlivé přednášky se věnují různým stylům a proudům, které ovlivnily světový design v čase. Architektura, móda, to vše je silně spjato s designem a jeho trendy. Za pomoci přednášejícího si studenti spojují fakta s historií výtvarného umění, díky čemuž dokáží vidět design v širším historickém kontextu.

Výuka v semestru

Začneme s obecným přehledem historie designu a architektury dvacátého století. Po německém, italském designu a historickém vývoji v zemích Beneluxu, budeme pokračovat v současném designu a architektuře Velké Británie. Na tu později navážeme výkladem dějin moderního designu USA. V každé hodině nebude chybět diskuze nad výkladem, aktuální témata a postřehy. Součástí kurzů jsou také zadání pro krátké tematické referáty, které studentům pomáhají dostat se blíže k podstatě problematiky.

Vyučující:

Adam Štěch

Adam Štěch je teoretik, novinář a kurátor, který se dlouhodobě zabývá designem, architekturou, módou a výtvarným uměním. Je absolventem Dějin umění na Karlově univerzitě a je spoluzakladatelem kreativní skupiny OKOLO, se kterou od roku 2009 realizoval desítky publikačních a výstavních projektů v České republice i v zahraničí. Je autorem řady textů o designu a architektuře, které vychází v domácím i zahraničním tisku. Je stálým redaktorem časopisu Dolce Vita a pravidelně píše pro prestižní světové magazíny a blogy, jako jsou Wallpaper, Modernism, Damn, Cool Hunting, Domus, Architonic, Mark nebo SightUnseen a další. 

Cyklus přednášek z dějin umění

Absolvování kurzu vám pomůže spojit si historii umění s jeho moderním vývojem. Získáte tolik potřebný kontext, který obohatí váš zájem o umění i vlastní tvorbu. Cyklus přednášek nabízí tématicky ucelený pohled na jednotlivá historická díla a jejich tvůrce. Hodiny jsou dále doplněny o pochopení zásadních textů, které formovaly chápání a samotnou uměleckou tvorbu v čase.

Vyjímečnost kurzu  je v jeho schopnosti propojovat informace o současném umění na pozadí vývoje umění moderního. Konečně pochopíte současné umění a správně si interpretujete vývoj moderního umění v moderní společnosti.

 

Výuka v semestru

Interaktivní přednášky se zaměří nejdříve na základní principy uměleckého světa a jejich kořeny ve vývoji společnosti v druhé polovině 20. století. Následně se budeme zabývat principy tvůrčí činnosti a širším uměleckým kontextem kolem samotné tvorby.

Vyučující:

Mgr. Jitka Šosová

Jitka Šosová je absolventka dějin umění na Univerzitě Karlově a dějin a teorie designu a nových médií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Dlouhodobě působí v Národní galerii v Praze a rovněž spolupracuje s dalšími muzejními a galerijními subjekty, například s pražským Museem Kampa či s Galerií Klatovy/Klenová, jako kurátorka a lektorka. Zabývá se především vizuální kulturou a uměním od 60. let do současností a metodologií dějin umění. Přispívá do tištěných i online médií, publikovala také řadu odborných textů.

 

 

Cyklus přednášek z dějin grafického designu

Jako posluchači budete během přednášek zkoumat historický vývoj grafického designu a související typografie. Budete schopni vlastní analýzy a interpretace, kterou si vyzkoušíte při realizaci vlastních semestrálních prací.

Výuka v semestru

Přednáškový cyklus má dva hlavní cíle. Představuje studentům historické proměny grafického designu a ukazuje problémy, které tento obor definují a provázejí ho napříč časem. Absolvent kurzu získá ucelený vhled do problematiky, který mu umožní chápat kontext mezi historií a současností grafického designu.

Vyučující:

Mgr. Pavla Pauknerová 

Je doktorandkou na VŠUP v Praze, ve své dizertační práci se zabývá tématem zobrazování dat, informací a vědění. Na téže škole také přednáší o grafickém designu a experimentálních polohách současné designérské praxe. Souběžně působí v pražské pobočce aukční síně Sotheby’s. Je absolventkou oborů Communications and Mass Media na University of New York in Prague a Dějiny a teorie designu a nových médií na VŠUP v Praze. Občasně publikuje v časopisech Art + Antiques, Fotograf, Živel aj. V rámci výzkumného grantu NAKI (Umění, architektura, design a národní identita) spolupracovala na výstavní i publikační činnosti. Kurátorsky a editorsky se podílela například na projektech Tam a zpátky – Současný design, architektura a urbanismus či na výroční výstavě UMPRUM ATTACK! ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Ve spolupráci s grafickým designérem Richardem Jarošem připravuje k vydání publikaci Nejen kruhy – Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací.

Rozvrh

LS 2019 Pondělí Uterý Středa Čtvrtek Pátek
Kresba
a ilustrace
      17h - 20h  
Komiks     17h - 20h    
Malba 17:30h - 20:30h        
Socha         17h - 20h
Produktový
design
17:30h - 20:30h        
Interiérový
design
  17h - 20h      
Módní
design
    17h - 20h    
Fotografie
a video
    17h - 20h    
Šperk 17h - 20h        
Grafický
design I a II
  17:30h - 20:30h      
Dějiny
designu
18h - 20h        
Dějiny
umění
15:30h - 17:30h        
Dějiny
grafického designu
  14:30h - 16h      
Ateliér
intermédií EN
  17h - 20h      
     
                                                                                                                                                                                             

Zájemce o kurzy

Umělecké kurzy jsou určeny zájemcům z řad veřejnosti, kteří se zajímají o volnou i užitou tvorbu, současné umění a design. Mají tak jedinečnou možnost rozšířit si horizont o kontakt se špičkovými odborníky z mnoha disciplín, začít s vlastní uměleckou produkcí nebo se například připravovat k příjímacímu řízení na umělecké vysoké školy.

- V ceně kurzu je výuka a setkávání ve vybraném ateliéru minimálně jednou týdně po dobu 3 hodin. 

- Během jednoho semestru se koná 16 až 18 ateliérových schůzek / přednášek. 

- Student má možnost individuálně pracovat v prostoru školy, se školním vybavením po domluvě každý den mezi 12 a 20 hodinou. 

- Student se může účastnit „cest po výstavách“ tedy komentovaných prohlídek vždy alespoň pěti výstav, probíhajících každé 3 týdny. Pravidelně je informován formou newsletteru o konaných vernisážích, výstavách, přednáškách (co se děje v kultuře v Praze a jiných městech). 

- Student má možnost účastnit se pravidelných rozšiřujících přednášek zvaných hostů, které pořádá Scholastika 

- Nabízíme možnost zúčastnit se organizovaného zájezdu do zahraničí „za výstavami“ s příležitostí poznání vybraného města, jeho galerií a kulturních institucí. 

- Prezenčně je možné využívat školní knihovnu nebo po domluvě jsou možné také individuální zápůjčky knih pro domácí studium. 

- Ceny a způsob platby zvýhodňují zájemce o více kurzů zároveň. 

- Scholastika uděluje svým studentům po absolvování semestrálních klauzur tištěný certifikát o absolvování daného kurzu. 

Zápis do kurzůUmělecké kurzy jsou zajištovány spolkem Scholastika z.s. Stanovy ke stažení zde.

Rádi bychom Vás pozvali na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne ve Scholastice 
v úterý 19. ÚNORA 2019 od 17:00 do 20 h.


Budete mít možnost seznámit se s pedagogy, prostorem i studijním plánem pro nadcházející semestr, rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy a vysvětlíme jak večerní kurzy pro  veřejnost na Scholastice fungují. Den otevřených dveří se budou konat na adrese:

SCHOLASTIKA, ŘÍMSKÁ 12, PRAHA 2 - VINOHRADY, VE 2. PATŘE

Zápisy do letního semestru budou probíhat na adrese školy v termínu mezi 20.02 a 21.02, 25.02. až 28.02. 2019, vždy mezi 15. a 18. hodinou. Noví studenti mají možnost kurz uhradit (dle platného ceníku) na č.ú. 8200940001/5500 a do zprávy pro příjemce uvedou své příjmení nebo mohou kurzovné platit v hotovosti při zápisu v kanceláři Scholastiky.

Pro zápis do jakéhokoli kurzu stačí zaslat emailem vyplněný formulář (přihlášku), který je ke stažení na našich internetových stránkách. Vyplněný formulář zasílejte na info(at)scholastika.cz. Po přijetí přihlášky Vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.


Ceny a nabídka kurzů 

Kurzovné v ateliérech šperku, fotografie, módního, interiérového, produktového a grafického designu činí 9 500 Kč za jednotlivý ateliér. 

Kurzovné v ateliérech komiksu a ilustrace, objektu a skla, malby, sochy činí 8 500 Kč za jednotlivý ateliér. 

Kombinace 2 ateliérů: 15 000 Kč 

Kombinace 3 ateliérů: 18 000 Kč 

Cyklus přednášek dějin umění a Cyklus dějin grafického designu: 7 000 Kč 

Cyklus přednášek dějin designu: 8 000 Kč 

Při zrušení účasti na výuce se poplatek za školné nevrací. 

* Jeden absolvovaný semestr na Scholastice = 5% sleva na následující semestr. Dva až tři absolvované semestry na Scholastice = 10% sleva na následující semestr. Čtyři a více absolvovaných semestrů na Scholastice = 15% sleva na následující semestr.

** Pokud je kurzovné hrazeno pomocí služby Benefit Plus (nebo jiných zaměstnaneckých benefitů), navyšuje se cena kurzovného o 15% z původní částky kurzovného.

*** Členský příspěvek (školné) vracíme v plné výši pouze do 14 dnů od začátku semestru, později pouze procentuální část (60%, 30%), při vrácení částky je vždy účtován minimální administrativní poplatek 700 Kč.

Den otevřených dveří

19. února 2019 od 17 do 20 h. Vám představíme prostory školy, naše pedagogy a rádi Vám odpovíme na Vaše otázky týkající se studia v letním semestru.

Studium na Scholastice v letním semestru 2019

Letní semestr kurzů pro veřejnost začíná na Scholastice 04.03. 2019 a končí 28.06. 2019. 

Do letního semestru se můžete přihlásit do 28. 02. 2019

 

Zájemci o studium v kurzech Scholastika budou od zimního semestru 2018 přijímání bez nutnosti absolvování přijímacího pohovoru. Po zaslání přihlášky uchazeč obdrží e-mailem informace o zápisu do konkrétního kurzu a platbě školného. Rovněž obdrží kontakt na pedagoga a vedení kurzu

 

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Pro přihlášení do kurzů na Scholastice vyplňte, prosím, nasledující formulář.

Otázky a odpovědi

Jsou na Scholastiku (kurzy) nějaké přijímačky?

Zájemci o studium v kurzech Scholastika budou od zimního semestru 2018 přijímání bez nutnosti absolvování přijímacího pohovoru. Po zaslání přihlášky uchazeč obdrží e-mailem informace o zápisu do konkrétního kurzu a platbě školného. Rovněž obdrží kontakt na pedagoga a vedení kurzu.

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Jednoduše klikněte na online přihlášku uvedenou výše na těchto webových stránkách, vyplňte ji a pošlete. Následně Vás budeme informovat o jejím přijetí.

Lze užívat prostory scholastiky i mimo hodiny ateliéru?

Ano, je to možné. Motivujeme studenty k práci na vlastních projektech i školních zadáních. Škola je otevřená každý den mezi 12. a 20. hodinou, nebo po individuální domluvě.

Budu mít po absolvování kurzu nějaké osvědčení/certifikát, či doporučení?

Scholastika uděluje svým studentům, po absolvování semestrálních klauzur, tištěný certifikát o absolvování daného kurzu.

Co zahrnuje kurzovné ve Scholastice?

Výuku a setkávání ve vybraném ateliéru minimálně jednou týdně po dobu 3 hodin. Během jednoho semestru se koná 16 až 18 ateliérových schůzek / přednášek. Dále je zahrnuta možnost individuálně pracovat v prostoru školy, se školním vybavením, každý den po domluvě mezi 12. a 20. hodinou. Možnost se účastnit "cest po výstavách", tedy komentovaných prohlídek vždy alespoň pěti výstav, probíhajících každé 2 týdny. Příjem týdenních newsletterů s doporučenými vernisážemi, výstavami, přednáškami (co se děje v kultuře v Praze a jiných městech). Možnost účasti na pravidelných přednáškách, které pořádá Scholastika. Možnost zúčastnit se organizovaného zájezdu do zahraničí "za výstavami" s příležitostí poznání vybraného města, jeho galerií a institucí. Prezenční možnost využívat školní knihovnu nebo možnost individuální zápůjčky knih pro domácí studium (po domluvě).

Pro koho je studium na Scholastice určeno?

Náš vzdělávací program je otevřen široké veřejnosti, především u nás studují mladší studenti, absolventi středních škol nebo bakalářských stupňů VŠ. Scholastiku navštěvují ale i lidé pracující v "oboru", například grafičtí designéři, kteří využívají možnosti rozvoje vlastní invence a lepší orientace na scéně. Studují ale u nás i lidé, kteří si vybrali určitý ateliér čistě jako zájmovou aktivitu.

Dokáže mě kurz ve scholastice připravit na přijímací řízení na vybranou VŠ?

Je to jedním z našich cílů. Snažíme se studenty prakticky připravit a informovat po stránce teorie tak, aby byli lépe připravení a tedy úspěšnější při splnění přijímacích zkoušek na VŠ. V předchozích letech bylo nemalé procento studentů ze Scholastiky přijato na AVU, VŠUP, FaVu, FAMU, UJEP atd. 

Adresa
         Scholastika
         Římská 103/12
         Vinohrady, 120 00
         Praha 2
Newsletter
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.