Scholastika umělecké kurzy

Specializované kurzy Scholastika probíhají formou semestrální ateliérové výuky pro veřejnost. Studenti volí naše kurzy z několika důvodů, pro některé fungují jako „přípravný“ ročník před přijímacími zkouškami na vysoké umělecké školy, některým studentům kurzy poskytují praktické zdokonalení v jejich tvorbě, kterou se živí, pro někoho jsou kurzy koníčkem. Jsme otevření všem zájemcům. V rámci tohoto studia seznamujeme své studenty s kontextem současného výtvarného umění a designu. Dbáme na to, aby studenti měli možnost získat praktické dovednosti a teoretické znalosti předávané vyhlášenými profesionály z umělecko-designérské scény. 

Scholastika v rámci kurzů organizuje pro své studenty řadu doprovodných aktivit. Navštěvovat mohou přednášky hostů z řad umělců, teoretiků a designerů české i mezinárodní scény. Pořádáme komentované prohlídky výstav ve velkých institucích, ale také malých, nezávislých galeriích a studiích. Několikrát ročně organizujeme zahraniční zájezdy za uměním a designem (například na Benátské Bienále, milánský Salone del Mobile, nebo berlínský Gallery Weekend). Naši studenti mohou využívat prostor školy, její vybavení a knihovnu pro vlastní tvorbu a individuální studium.

Se Scholastikou již v minulosti spolupracovali umělci, teoretici umění, kurátoři, módní návrháři, designeři nebo ředitelé významných institucí: Krištof Kintera, Vladimír 518, Adam Budak, Aleš Najbrt, Maarten de Ceulaer, Veronika Ruppert, Studio Dechem, Elric Petit, Jiří Kovanda a další. Mezi autory přednášek a prezentací patří nejvýraznější osobnosti české i zahraniční umělecké scény. 

V každém semestru se snažíme zajišťovat prezentaci děl našich studentů jednak na pořádaných výstavách v partnerských galeriích, nebo na pravidelných semestrálních, klauzurních výstavách ve škole. Touto cestou studenti získávají důležité zkušenosti z instalační a výstavní praxe.

Uvažujete o studiu? Zanechte nám kontakt, řekneme Vám víc.

Ateliéry

Ateliér malby

Studenti Ateliéru malby se s pomocí pedagoga soustředí především na hledání adekvátní formy, která povede k co nejpřesnějšímu vyjádření jejich individuality. Studium se zaměřuje na práci s barvou, na osvojení si elementárních malířských postupů a základních malířských technik. Cílem studia však není jen obvyklé zvládnutí těchto technik, ale především snaha nacházet se studenty specifický přístup k jejich vlastní tvorbě.

Harmonogram semestru 

Program pro nové studenty:

 • Malba velkoformátového zátiší. Práce s barvou, perspektivou, kompozicí a světlem.
 • Malba portrétu dle živého modelu. Uvědomování si správných proporcí, stáří a specifického výrazu modelu.
 • Malba figury dle živého modelu. Zaměření se na stabilitu a její správné postavení.
 • Cvičení malířských technik: specifika velikosti štětce při utváření charakteru malby, lazurní a pastózní malba, gradient, materiálové koláže, šablony, použití textu v malbě… 
 • Práce s kompoziční skladbou na ploše obrazu, malba detailu, či objektu přes celý formát, redukce malířské předlohy…

Program pro pokročilé studenty:

 • Rozpracování a konzultace vlastních témat, popřípadě navázání na práci z předešlého semestru.
 • Malba za pomoci digitálního projektoru, americká retuš.
 • Možná další cvičení: zadávání úkolů vzájemně mezi studenty, včlenění  prvku do obrazu vybraného druhým studentem, malba na téma můj oblíbený a neoblíbený hudební interpret, použití teoretického textu z výtvarné publikace a vytvoření díla na jeho základě, atd…

Společné aktivity během semestru:

 • Zadávání domácích úkolů, jež jsou navázány na konkrétní jména současných malířů + individuální konzultace.
 • Cca jednou za měsíc společná konzultace, prezentace a zhodnocení dosavadní práce.
 • Návštěva ateliérů zajímavých umělců (malířů).
 • Tvorba street artu v některé z pražských lokací.

Vyučující:

Jitka Mikulicová

vystudovala VŠUP v Praze a postgraduální program HISK v Ghentu. Je známa svébytným a citlivým uvažovaním v malířském médiu. Kromě malby pracuje také s objektem nebo sochou. Obecně je ve své práci otevřena různým materiálům a formálním strategiím. Její dosavadní přístup zahrnuje jak smyslově-intuitivní, tak konceptuální rétoriku.

Ateliér sochy

Ateliér sochy je rozdělen do dvou fází výuky: část sochařského figurálního programu vychází z praxe postavené na tradičním, ručním modelování lidské postavy. Druhá část programu se zaměřuje na rozšíření horizontu posluchačů a hledání možných využití figurální tvorby i v jiných výtvarných oborech. Výsledkem tohoto studia je komplexní pochopení problematiky sochy, objektu a instalace v současném umění.

Vyučující:

Pavel Karous

Pavel Karous je sochař, který vytváří objekty, věnuje se site-specific instalacím, intervencím do veřejného prostoru, architektuře výstav a designu. Vystudoval pražskou VŠUP a ve své tvorbě se zabývá především vztahem mezi geometrií a lidskou společností. Se svým dlouhodobým projektem Vetřelci a volavky dokumentuje a popularizuje výtvarné umění ve veřejném prostoru z období reálného socialismu a reálného kapitalismu. Je autorem publikace Vetřelci a volavky, která získala první místo v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2013 v kategorii Odborná literatura.

Ateliér šperku

Šperk je naší doménou přes více než sto let. Díky tomu bychom během kurzu zabrousili jak k tradiční české šperkařské tradici, tak až k moderním a současným technologiím. Rádi bychom nechali studenty projít všemi fázemi vytvoření šperku. Od znalostí technologií výroby, hledání inspiračních zdrojů, přes vytváření vlastních modelů až k samotné výrobě reálného šperku. Naším cílem bude vytvořit jedinečný šperk, kterým kurz zakončíme. Součástí kurzu bude workshop v naší Turnovské dílně.

Harmonogram semestru:

Na začátku kurzu, se nejdříve seznámíme se studenty a zjistíme jejich očekávání, abychom se co nejvíce přiblížili společnému cíli. Seznámíme studenty s naší prací, pro představu naší vize šperku a zároveň se podíváme na obecné technologické možnosti. Po těchto přehledech, se začneme věnovat už samotnému šperku, výběru konkrétního typu a inspiračních zdrojů. Současně s tím bychom už začali se studenty navrhovat šperk, který si ke konci kurzu s naší pomocí vyrobí. Návrhy budeme dělat od první skici až po modely z různých dostupných materiálů. Zároveň budeme v průběhu kurzu pomáhat určovat vhodnou technologii na výrobu konkrétních návrhů dle vlastních schopností studentů. Na konci kurzu pojedeme do výrobní dílny v Turnově, kde si studenti si s naší pomocí šperk vyrobí.

Vyučující:

Jiří Belda a Viktorie Beldová 

Jiří Belda vystudoval ateliér Sklo, kov a glyptika na Pražské UMPRUM, poté se věnoval autorskému šperku a  restaurování, po revoluci založil firmu značku Belda Factory, pod kterou doteď jako hlavní designér tvoří malé kolekce šperků. Jeho dcera Viktorie šla v jeho stopách, vystudovala ateliér Produktového designu také na UMPRUM a je zapojena do rodinné firmy. V současné době se věnuje hlavně šperku, spoluzaložila ale také studio Veronika/Viktorie které se věnuje produktovému designu. Belda Factory byla několikrát nominována na cenu Czech Grand Design, a nominaci z roku 2015 proměnila v rámci Ceny veřejnosti. Rodina Beldových se dlouhodobě stará o České korunovační klenoty a nejen díky tomu patří tedy ke špičkám ve svém oboru.

Ateliér grafického designu

Součástí kurzu v ateliéru grafického designu je hledání podstaty zadaného tématu. Intenzivní program je rozložen do jednoho semestru studia, jednotlivé úkoly na sebe navazují a rozvijí studentovi znalosti napříč oborem (tvorba plakátů, knih, corporate identity, práce s písmem, layout časopisů a novin). Výstupy jsou výsledkem vzájemného dialogu a postupů z praxe. Součástí výuky jsou workshopy a přednášky rozvíjející témata nejen z oblasti grafického designu (fotografie, ilustrace, současné umění).

Vyučující:

Robert Jansa a Petr Bosák

Petr Bosák (1985) a Robert Jansa (1985) studovali v ateliérech Tvorby písma a typografie, Grafický design a nová média na UMPRUM (2012). Diplomovali s publikací Proto – mapující přesahy grafického designu a volného umění. Založili internetový projekt Advancedesign.org (2005–2011), který byl koncipovány, jako místo pro prezentaci nějšiřšího spektra soudobého grafického designu a zároveň pod touto hlavičkou pracovali na různých projektech pro umělecko-kulturní sféru. Od roku 2011 působí ve studiu 2011 Designers (letopočet v názvu se aktuálně mění), které založili spolu se Sébastienem Bohnerem, Adamem Macháčkem. Získali cenu TypoDesignClubu (2013), Nejkrásnější knihy roku (2010, 2012, 2013, 2014, 2015) a hlavní cenu v kategorii do 35 let na 24. Bienále grafického designu v Brně (2010).

Ateliér grafického designu 2

Studenti budou seznámeni se základními postupy pro vytváření grafických výstupů uplatňovaných v poli grafického designu.

Skrze jednotlivá cvičení si studenti osvojí práci s proporcí formátu (například stránky), navrhování layoutu, vytváření kompozičních sítí, práci s typografií a s dalšími elementy, které budou vzájemně kombinovat a aplikovat do požadovaných formátů. Dále si osvojí základy tvarového navrhování loga / symbolu, který následně s dříve nabytými znalostmi aplikují do návrhu tematického plakátu. Součástí cvičení bude též návrh jednoduché modulární abecedy (písma).

Vyučující:

Richard Wilde a Jaromír Skácel

Richard Wilde (1985) a Jaromír Skácel (1984) jsou absolventi UMPRUM - ateliér Grafický design a nová média (prof. P. Babák). Během studií pracovali pro studia Laboratoř a ReDesign. Od roku 2009 spolupracují pod společnou hlavičkou mutanta.com na designu knih, výstav, novin a časopisů, kulturních projektech a webových prezentacích. Během let 2014 - 2016 byli odbornými asistenty u Petra Krejzka v ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace. Jaromír Skácel je čerstvým držitelem ceny Nejkrásnější česká kniha roku 2015.

Ateliér produktového designu

Během výuky v ateliéru produktového designu jsou studenti vedeni k postupným řešením praktických úkolů. Prochází tedy všemi fázemi vzniku produktu a díky tomu získají komplexní informace a zkušenosti. Produktový design je v kurzu představen ze všech podstatných úhlů: od technologické roviny výrobních a materiálových omezení, přes správné chápání funkce daného produktu v rámci firemního portfolia a marketingové strategie, až po hledání nových cest, konceptů a čistě autorského přístupu s uměleckým přesahem.

Vyučující:

Jan Čapek

Jan Čapek je držitelem titulu Designér roku 2013, ocenění Czech Grand Design a mnoha dalších českých i zahraničních ocenění. Známý je především díky svým významným realizacím - designu lahví pro Karlovarské minerální vody, návrhu a realizaci půllitrů pro pivovar Velkopopovický kozel, designu nafukovací hračky Pes Bulík a Formule pro výrobce Fatra Napajedla, ale také svou autorskou tvorbou. Ke svým návrhům přistupuje vždy novým způsobem. Staví jak na vysoké estetice a překvapivém technickém řešení, tak i na konceptuálním přesahu či rozvíjení možnosti použití daného předmětu.

Ateliér fotografie a videa

Tento ateliér se soustředí na porozumění možnostem práce s fotografií (a technického obrazu obecně) v kontextu současného umění. Vedení ateliéru je důsledně založeno na dialogu mezi studenty a pedagogem formou skupinových konzultací, při kterých je kladen důraz na individuální zájmy a potřeby jednotlivých studentů. Součástí výuky je prohlubování řemeslných dovedností, které se odvíjejí od konkrétních projektů.

Vyučující:

Hynek Alt

Hynek Alt pracuje často v autorské dvojici s Aleksandrou Vajd. Tvorba Alt a Vajd byla prezentována v řadě významných evropských i amerických galeriích. Ve své tvorbě Hynek Alt tematizuje médium fotografie a osobnost fotografa. Demonstruje záludnost a křehkost vnímání fotografického obrazu. Jeho zkoumání vztahu k fotografickému médiu je vícevrstvé, přičemž využívá optické klamy a iluze, s nimiž manipuluje fotografický obraz. Hynek Alt je jedním z nejuznávanějších současných umělců, který pracuje s médiem fotografie.

Kurz

Ateliér komiksu a ilustrace

„Zapojíme hlavu, cvičit budeme ruku,“ to je motto ateliéru komiksu a ilustrace. Pedagog věnuje maximální prostor kresbě, a to v co nejširším spektru tohoto média. Podstatou práce v ateliéru je hledání, jak každého studenta posunout dál v individuální rovině vývoje. Zájem je směřovaný na nejrůznější výrazové žánry i na zvládnutí standardů využitelných v běžné praxi. Právě zvládnutí těchto požadavků se pak stává přestupním můstkem pro další obory nebo vysněnou profesi.

Vyučující:

Vladimír Strejček

Vladimír Strejček založil v roce 2002 ilustrátorské studio DRAWetc, které dva roky poté dalo vzniknout Etc. galerii. Je spolutvůrcem módní značky UrbanLegend a pořádá komiksovou soutěž ARNAL ve spolupráci s Komiksfestem. V roce 2013 s Haninou Větrovcovou založil sérii kreslících kompetitivních akcí Raw Art Wrestling (RAW) a rok poté založil digitální komiksové nakladatelství BigBookBrotherhood.

Ateliér design interiérů

Prostředí ve kterém žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jíme, spíme, spor- tujeme

S interiéry se setkáváme na denní bázi. Zcela zásadně formují náš svět a ovlivňují naše chápání a estetické vnímání.

Jádrem výuky budou praktická cvičení na téma „kreativní chápání“ interiéru jako celku a akcentace autorských / atypických prvků, tvořící identitu a autenticitu místa. Dopad interiéru na celkový charakter a ráz místa. Při navrhování bude kladen důraz také na sociálně-společensko-historické konotace, vhodnost použitých materiálů vůči funkci, ceně a charakteru pros- tor. Řekneme si základní pravidla a poučky v rámci navrhování interiérů a základních norem s tím spojených.

- praktické užití kreativního myšlení

- diskuze a kritika

- seznamování se s aktuálními trendy, technologiemi a materiály schopnost prezentace, prohlubování rétorických schopností tvorba relevantních výstupů pro praxi

Harmonogram semestru:

Cílem architektů a urbanistů je vytvářet živé město. Nejraději se proto odkazují na blokovou zástavbu z přelomu 19. a 20. století. A mottem živého města je obchodní parter - přízemí domů plné krámků s pestrými výlohami. Tento koncept v současnosti naráží na realitu nejen v Praze. Úspěšnost obchodu v parteru závisí na konkrétní poloze domu v urbanizmu města. V jiných než hlavních ulicích malé obchody skomírají a zavírají. Mnoho nebytových prostor v přízemí proto zůstává prázdných, čekajících na nájemce.

Téma semestru bude analyzovat problém obchodů v parteru na konkrétním příkladu ze Žižkova. Objekt, který je na první pohled na perfektním místě má ale výšková a památková omezení, které odrazují mnohé nájemce. Studenti se pokusí vymyslet funkční model pro danou lokalitu a ten následně rozpracují jako studii interiéru.

Vyučující:

Ing. arch. Ivan Boroš 

- spoluzakladatel a partner architektonického studia EDIT!
- vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze
- roční studijní a pracovní stáž na fakultě architektury TUM v Mnichově
- ženatý s 2 syny a jednou kočkou
- dle kolegů tendence k: černým stropům a k rámování v interiérech

Ateliér módního designu

Ateliér módního designu dává studentům nahlédnout do toho, co skutečně obnáší stát se módním návrhářem. Studenti jsou vedeni ke kritickému a komplexnímu chápání módního designu jako interdisciplinárního oboru. Pochopí proces vzniku kolekce od konceptu až po finální výrobu oděvů. Díky individuálnímu přístupu představujeme nové cesty jak tvořit a pomáháme objevit jedinečný styl a talent. Důraz je kladen především na rozvoj kreativity ve spojení s technickými znalostmi. Studenty učíme jak spojit kreativitu a řemeslo, vytvořit kolekci, správně ji odprezentovat a také se uplatnit na trhu. 

Harmonogram semestru:

Věnovat se budeme několika základním okruhům:

1) semestrální úkol: základy střihové konstrukce oděvů (sukně); základy modelování oděvů - modelování na panně a na postavě
2) technický nákres oděvu; módní kresba a ilustrace
3) technologie textilu - druhy látek a textilií, práce s materiálem, pochopení různých specifik práce s rozdílnými médii; základní techniky potisku textilních materiálů
4) klauzurní úkol: individuální kreativní projekt; tvorba kolekce - rešerše, analýza tématu, experimentování, technická řešení; výtvarná prezentace kolekce, tvorba portfolia; tvorba kolekce - komunikace a prezentace
5) módní průmysl – základní pojmy, současný vývoj a trendy; aktuální kolekce světových návrhářů a značek; aktuální téma oboru - ekologická a etická móda
6) móda a módní průmysl v prostředí ČR - exkurze fashion showroomy Praha, exkurze průmyslová výroba - výlet
7) marketing módní tvorby - Jak založit vlastní značku?

Vyučující:

Alice Klouzková 

Alice Klouzková je jedna z předních českých módních designérek. Společně s Janou Jetelovou tvoří pod značkou SISTERSCONSPIRACY, která se vyznačuje tvorbou autorské pánské módy. Alice se vedle módního návrhářství zabývá také kurátorskou činností a v současnosti pracuje na dizertační práci Reinterpretace tradičních textilních technik v kontextu soudobého oděvního designu v rámci doktorského studia na pražské UMPRUM.

Ateliér sklo a objekt

V tomto ateliéru se studenti mohou zabývat jednak “redesignem“ obyčejných věcí nebo předmětů s vlastní přidanou hodnotou, kterým posouvají jejich vžitou estetiku směrem k současnosti. Pracuje se zpravidla s přírodními materiály, jako je sklo, kámen nebo dřevo, s využitím řemeslných technik při výrobě objektu. Studenti za dohledu pedagoga směřují za obecně platnou hranici nebo zažitou představu o designu objektu a tím nachází vlastní osobitou estetiku. Ateliér funguje v duchu ekologického myšlení - znovu vracet věcem jejich původní účel, nebo je kompilovat na objekt nový.

Vyučující:

Jakub Berdych

Jakub Berdych je spoluzakladatel jednoho z nejpopulárnějších českých designových studií Qubus Design. Od jeho vzniku v roce 2002 se věnuje především konceptuální tvorbě v tradičních českých materiálech, jako je sklo a porcelán. Jeho práce je možné spatřit nejen v českých, ale i světově proslulých galeriích, jako je např. Moss Gallery New York nebo Mint Gallery London a další. Kromě konceptuálního a produktového designu se věnuje realizacím v oblasti interiéru, architektury a volného umění. 

Cyklus přednášek dějin designu

Přednáškový cyklus provede studenty historií světového designu od jeho počátků v druhé polovině minulého století až po jeho nejaktuálnější dění. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny jak na výrazné proudy a styly, které ovlivnily nejenom design a architekturu, ale i volné umění, módu či grafický design. Skrze užité umění studenti nahlíží do obecné teorie a historie výtvarného umění jako celku a fenoménu jeho vývoje a vlivů skrze moderní společnost.

Dějiny designu - zimní semestr 2016/17

V zimním semetru budeme se studenty pokračovat s obecným přehledem historie designu a architektury dvacátého století s odkazy do současnosti a aktuálního dění. Po německém, italském designu a historickým vývojem v zemích Beneluxu budeme pokračovat se současným designem a architekturou Velké Británie, na kterou později naváže výklad dějin moderního designu a architektury v USA. Každou hodinu nebudou chybět diskuze na aktuální témata a postřehy z dění na české i světové scéně. Součástí kurzu jsou také krátké tématické referáty. 

Vyučující:

Adam Štěch

Adam Štěch je teoretik, novinář a kurátor, který se dlouhodobě zabývá designem, architekturou, módou a výtvarným uměním. Je absolventem Dějin umění na Karlově univerzitě a je spoluzakladatelem kreativní skupiny OKOLO, se kterou od roku 2009 realizoval desítky publikačních a výstavních projektů v České republice i v zahraničí. Je autorem řady textů o designu a architektuře, které vychází v domácím i zahraničním tisku. Je stálým redaktorem časopisu Dolce Vita a pravidelně píše pro prestižní světové magazíny a blogy, jako jsou Wallpaper, Modernism, Damn, Cool Hunting, Domus, Architonic, Mark nebo SightUnseen a další. 

Cyklus přednášek z dějin umění

Přednášky budou strukturovány nikoli monograficky, nýbrž tematicky a nabídnou tak posluchačům podstatný kontext, do nějž je nezbytné jednotlivá díla i jejich tvůrce zasazovat. Jednotlivé prezentace přednášející budou doplněny o čtení relevantních textů, které v nedávné minulosti formovaly chápání probíraného problému.

Výuka v zimním semestru 2016-2017

Cyklus interaktivních přednášek se zaměří na uvozující principy současného uměleckého světa, které mají kořeny ve společenských, uměleckých a politických pohybech druhé poloviny 20. století. Bude se zabývat nejen principy tvůrčí činnosti, ale nahlédne také širší rámce, do kterých umělec svou tvorbou vstupuje jako jsou různé formáty skupinových výstav.

Vyučující:

Mgr. Jitka Šosová

 

 

Cyklus přednášek z dějin grafického designu

Posluchači si osvojí přehled o historickém vývoji grafického designu a typografie, zároveň budou schopni vlastní analytické a interpretační práce, která bude rozvíjena prostřednictvím semestrálních teoretickcých zadání.

Cílem přednáškového cyklu není pouze představit studentům historické proměny typografie a grafického designu (a dalších souvisejících disciplín), ale také nastínit otázky a problémy, které tyto obory provázejí napříč časem a které rovněž spoluutvářejí jejich současné podoby. Cyklus proto nesleduje postupnou chronologickou návaznost v jednotlivých ročnících, ale je koncipován v příčných řezech, které umožňují ohledávat zkoumanou látku z různých hledisek a s proměňujícími se akcenty, tedy například zaostřit pozornost na průvodní teoretický diskurz, specifika jednotlivých médií, na technologické aspekty.

Vyučující:

Mgr. Pavla Pauknerová 

Je doktorandkou na VŠUP v Praze, ve své dizertační práci se zabývá tématem zobrazování dat, informací a vědění. Na téže škole také přednáší o grafickém designu a experimentálních polohách současné designérské praxe. Souběžně působí v pražské pobočce aukční síně Sotheby’s. Je absolventkou oborů Communications and Mass Media na University of New York in Prague a Dějiny a teorie designu a nových médií na VŠUP v Praze. Občasně publikuje v časopisech Art + Antiques, Fotograf, Živel aj. V rámci výzkumného grantu NAKI (Umění, architektura, design a národní identita) spolupracovala na výstavní i publikační činnosti. Kurátorsky a editorsky se podílela například na projektech Tam a zpátky – Současný design, architektura a urbanismus či na výroční výstavě UMPRUM ATTACK! ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Ve spolupráci s grafickým designérem Richardem Jarošem připravuje k vydání publikaci Nejen kruhy – Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací.

Rozvrh

LS 2017 Pondělí Uterý Středa Čtvrtek Pátek
Komiks
a ilustrace
      17h - 20h  
Malba 17:30h - 20:30h        
Socha         17h - 20h
Sklo a objekt     17h - 20h    
Produktový
design
    17h - 20h    
Interiérový
design
  17h - 20h      
Módní
design
      17h - 20h  
Fotografie
a video
      17h - 20h  
Šperk 17h - 20h        
Grafický
design
  17h - 20h      
Dějiny
designu
18h - 20h        
Dějiny
umění
15:30h - 17:30h        
Dějiny
grafického designu
  14:30h - 16h      
     
                                                                                                                                                                                             

Zájemce o kurzy

Umělecké kurzy jsou určeny zájemcům z řad veřejnosti, kteří se zajímají o volnou i užitou tvorbu, současné umění a design. Mají tak jedinečnou možnost rozšířit si horizont o kontakt se špičkovými odborníky z mnoha disciplín, začít s vlastní uměleckou produkcí nebo se například připravovat k příjímacímu řízení na umělecké vysoké školy.

- V ceně kurzu je výuka a setkávání ve vybraném ateliéru minimálně jednou týdně po dobu 3 hodin. 

- Během jednoho semestru se koná 16 až 18 ateliérových schůzek / přednášek. 

- Student má možnost individuálně pracovat v prostoru školy, se školním vybavením po domluvě každý den mezi 12 a 20 hodinou. 

- Student se může účastnit „cest po výstavách“ tedy komentovaných prohlídek vždy alespoň pěti výstav, probíhajících každé 3 týdny. Pravidelně je informován formou newsletteru o konaných vernisážích, výstavách, přednáškách (co se děje v kultuře v Praze a jiných městech). 

- Student má možnost účastnit se pravidelných rozšiřujících přednášek zvaných hostů, které pořádá Scholastika 

- Nabízíme možnost zúčastnit se organizovaného zájezdu do zahraničí „za výstavami“ s příležitostí poznání vybraného města, jeho galerií a kulturních institucí. 

- Prezenčně je možné využívat školní knihovnu nebo po domluvě jsou možné také individuální zápůjčky knih pro domácí studium. 

- Ceny a způsob platby zvýhodňují zájemce o více kurzů zároveň. 

- Scholastika uděluje svým studentům po absolvování semestrálních klauzur tištěný certifikát o absolvování daného kurzu. 

Zápis do kurzůUmělecké kurzy jsou zajištovány spolkem Scholastika z.s. Stanovy ke ztažení zde.

Pro zápis do jakéhokoli kurzu stačí zaslat emailem vyplněný formulář (přihlášku), který je ke stažení na našich internetových stránkách. Vyplněný formulář zasílejte na info(at)scholastika.cz. Po přijetí přihlášky Vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.


Ceny a nabídka kurzů 

Kurzovné v ateliérech šperku, fotografie, módního, interiérového, produktového a grafického designu činí 9 500 Kč za jednotlivý ateliér. 

Kurzovné v ateliérech komiksu a ilustrace, objektu a skla, malby, sochy činí 8 500 Kč za jednotlivý ateliér. 

Kombinace 2 ateliérů: 15 000 Kč 

Kombinace 3 ateliérů: 18 000 Kč 

Cyklus přednášek dějin umění a Cyklus dějin grafického designu: 7 000 Kč 

Cyklus přednášek dějin designu: 8 000 Kč 

Administrativní poplatek za přijímací pohovor činí 400 Kč. 

Při zrušení účasti na výuce se poplatek za školné nevrací. 

* Jeden absolvovaný semestr na Scholastice = 5% sleva na následující semestr. Dva až tři absolvované semestry na Scholastice = 10% sleva na následující semestr. Čtyři a více absolvovaných semestrů na Scholastice = 15% sleva na následující semestr.

Studium na Scholastice v letním semestru 2017:

Letní semestr kurzů pro veřejnost začíná na Scholastice 6.3. 2017 a končí 23.6. 2017. 

Do letního semestru se můžete přihlásit do 06.3.2017
Přijímací pohovory budou probíhat dle individuální domluvy. Uchazeče budeme předem informovat přesným harmonogramem. 

Po přijmutí Vaší přihlášky Vás budeme blíže informovat o termínech přijímacího pohovoru, a na jaký účet zaslat administrativní poplatek. 

 

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Pro přihlášení do kurzů na Scholastice vyplňte prosím nasledujúci formulář.

Otázky a odpovědi

Jsou na Scholastiku (kurzy) nějaké přijímačky?


Ano, probíhají vždy před začátkem každého semestru. Nejedná se ale o selektivní přijímací zkoušky, ale spíš o dialog sloužící k poznání uchazečova zájmu o daný obor a jeho schopnosti se v něm orientovat. Uchazeč by měl také předložit minimálně 10 domácích prací, nad kterými se společně pobavíme. Výsledky pohovoru sdělujeme brzy, většinou v následujícím týdnu.

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Jednoduše klikněte na online přihlášku uvedenou výše na těchto webových stránkách, vyplňte ji a pošlete. Následně Vás budeme informovat o jejím přijetí.

Lze užívat prostory scholastiky i mimo hodiny ateliéru?

Ano, je to možné. Motivujeme studenty k práci na vlastních projektech i školních zadáních. Škola je otevřená každý den mezi 12. a 20. hodinou, nebo po individuální domluvě.

Budu mít po absolvování kurzu nějaké osvědčení/certifikát, či doporučení?

Scholastika uděluje svým studentům, po absolvování semestrálních klauzur, tištěný certifikát o absolvování daného kurzu.

Co zahrnuje kurzovné ve Scholastice?

Výuku a setkávání ve vybraném ateliéru minimálně jednou týdně po dobu 3 hodin. Během jednoho semestru se koná 16 až 18 ateliérových schůzek / přednášek. Dále je zahrnuta možnost individuálně pracovat v prostoru školy, se školním vybavením, každý den po domluvě mezi 12. a 20. hodinou. Možnost se účastnit "cest po výstavách", tedy komentovaných prohlídek vždy alespoň pěti výstav, probíhajících každé 2 týdny. Příjem týdenních newsletterů s doporučenými vernisážemi, výstavami, přednáškami (co se děje v kultuře v Praze a jiných městech). Možnost účasti na pravidelných přednáškách, které pořádá Scholastika. Možnost zúčastnit se organizovaného zájezdu do zahraničí "za výstavami" s příležitostí poznání vybraného města, jeho galerií a institucí. Prezenční možnost využívat školní knihovnu nebo možnost individuální zápůjčky knih pro domácí studium (po domluvě).

Pro koho je studium na Scholastice určeno?

Náš vzdělávací program je otevřen široké veřejnosti, především u nás studují mladší studenti, absolventi středních škol nebo bakalářských stupňů VŠ. Scholastiku navštěvují ale i lidé pracující v "oboru", například grafičtí designéři, kteří využívají možnosti rozvoje vlastní invence a lepší orientace na scéně. Studují ale u nás i lidé, kteří si vybrali určitý ateliér čistě jako zájmovou aktivitu.

Dokáže mě kurz ve scholastice připravit na přijímací řízení na vybranou VŠ?

Je to jedním z našich cílů. Snažíme se studenty prakticky připravit a informovat po stránce teorie tak, aby byli lépe připravení a tedy úspěšnější při splnění přijímacích zkoušek na VŠ. V předchozích letech bylo nemalé procento studentů ze Scholastiky přijato na AVU, VŠUP, FaVu, FAMU, UJEP atd. 

Adresa
         Scholastika
         Římská 103/12
         Vinohrady, 120 00
         Praha 2
Newsletter
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.